dinsdag 2 maart 2010

Nascholing voor kunstzinnig therapeuten ‘Vruchten van het leven’


Nascholing voor kunstzinnig therapeuten ‘Vruchten van het leven’, Hogeschool Leiden, november 2010

Op veler verzoek wordt voor de 3e keer een cursus over de kunstzinnige reminiscentiemethode ‘De vruchten van het leven’ aangeboden.

Doelgroep

Kunstzinnig therapeuten die (willen gaan) werken met ouderen in verpleeghuiszorg, verzorgingscentra en dagopvang.

Cursusinhoud

Naast een levensfasespecifieke, methodische inleiding wordt er met een aantal thema’s uit ‘De vruchten van het leven’ kunstzinnig gewerkt in de ateliers.

Inhoud en werkwijze

Het eigen levensverhaal is een onvervangbare en oneindige bron voor ieder van ons. Voor veel ouderen is het van onschatbare waarde om hun eigen levensverhaal te kunnen vertellen. Het individueel en in klein groepsverband actief en thematisch terugblikken op en kunstzinnig verbeelden van belangrijke en dierbare momenten uit de eigen levensloop (reminiseeren) blijkt voor veel oudere ouderen een positieve werking te hebben en krachtig bij te dragen aan het geestelijk welbevinden. Daarnaast ondersteunt en bekrachtigt het programma ‘De vruchten van het leven’ de beleving van de eigen individualiteit en van zingeving aan het eigen geleefde leven. De kunstzinnige verbeelding biedt voorts het de oudere mens een beschutte ruimte om non-verbaal een meegedragen levensverdriet alsnog tot verwerking te brengen.

Gezamenlijk onderzoek door het Trimbos Instituut en Katholieke Universiteit Nijmegen naar de effecten van reminiscentie in combinatie met creatieve verbeelding (Op zoek naar zin: 2003) toont significante afname van bijvoorbeeld depressieve klachten.

In de cursus worden thematische en kunstzinnige instrumenten aangereikt voor een speelse en fijnzinnige methode van reminisceren.

Dit methodisch basismateriaal is in nauwe samenwerking met kunstzinnig therapeuten uit de ouderenzorg ontwikkeld en afgestemd op diverse bewonersdoelgroepen in zorg- en verpleeginstellingen centra voor dagopvang.

Cursusleiding

Jacqueline Stoop, docent, vakgroepcoördinator Therapeutische Methodiek en projectleider van het werkveldteam Ouderenzorg van de opleiding Kunstzinnige Therapie van Hogeschool Leiden. Tevens volgde zij bij het Trimbos Instituut de begeleiderstraining levensverhalenmethodiek ‘Op zoek naar zin’.

Plaats: Hogeschool Leiden, Zernikedreef 11, 2333 CK Leiden
Data en tijd: vrijdagen 5 en 12 november 2010 van 9.30 - 17.30 uur
Kosten: € 275 inclusief lunch, koffie en thee en een reader
Inschrijven: vóór 15 oktober 2010 via de website http://www.hsleiden.nl/posthbo-kt/aanbodnascholing
Informatie: Alice Kurpershoek, (071) 51 88 710 of e-mail kurpershoek.a@hsleiden.nl
Docenten: Jacqueline Stoop en een kunstzinnig therapeut
Studiebelasting: 24 uur, waarvan 16 uur contacttijd en 8 uur zelfstudie

Geen opmerkingen:

 
Site Meter