dinsdag 2 maart 2010

Voorlopige agenda voor de Algemene Ledenvergadering van de NVAZ


Voorlopige agenda voor de Algemene Ledenvergadering van de NVAZ op dinsdag 13 april 2010

De bijeenkomst vindt plaats in de Kleine Tuinzaal op landgoed De Reehorst, naast station Driebergen-Zeist. Tijdstip van vergaderen: 19.00 tot 21.30 uur. Vanaf 18.30 is de zaal open en staan soep en broodjes klaar.

De vergadering is tevens de formele en laatste vergadering van de Ledenraad. In verband met de besluitvorming over wijziging van de statuten is het van belang dat twee derde van de afgevaardigden in de Ledenraad aanwezig is.

Met het besluit tot statutenwijziging wordt de omvorming naar een vereniging met een Algemene Ledenvergadering (in plaats van een Ledenraad) formeel bekrachtigd.

De voorlopige agenda is als volgt:

1. Welkom en introductie door de voorzitter

2. Verslag ALV 24-11-2009

3. Besluit tot wijziging van de statuten
overeenkomstig de voorgenomen structuurverandering zoals besproken in de ALV op 24-11-2009

4. Beleidsplan 2010-2013


5. Jaarverslag 2008
vaststelling van Jaarverslag en Jaarrekening 2009

6. Presentatie Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg
presentatie van activiteiten en resultaten van het Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg aan de Hogeschool Leiden door lector Erik Baars

7. Presentatie plan onderzoek

presentatie van een integraal plan onderzoek in het veld van de antroposofische zorgverlening, met financiële onderbouwing

8. Besluitvorming vervolg Leerstoel en Lectoraat

besluitvorming ten aanzien van het plan onderzoek, met name de financiële ondersteuning in NVAZ-verband, van vervolg van Bernard Lievegoed Leerstoel aan de VU Amsterdam en het Lectoraat Antroposofische gezondheidszorg aan de Hogeschool Leiden

9. Toekomst bestuur NVAZ

Geen opmerkingen:

 
Site Meter