donderdag 17 juni 2010

Voortgang integratieve polikliniek


In De Digitale Verbreding, uitgave 13, van 16 december 2009 schreven wij over een Initiatief Behandelcentrum (Polikliniek) voor Integratieve Geneeskunde’:

‘Het initiatief om tot een polikliniek voor integratieve geneeskunde te komen is voortgekomen uit gesprekken van het bestuur van de Lievegoed Zorggroep met Karel Jan Tusenius. Max Rutgers van Rozenburg werd in 2008 door Hanno Niemeijer gevraagd om op basis van het eerder opgestelde businessplan leiding te geven aan het proces van totstandkoming. Eind november 2009 berichtte bestuurder Max Rutgers over de vorderingen.

Inmiddels is in april een vijfde nieuwsbrief van de Stichting Behandelcentrum voor Integratieve Geneeskunde uitgekomen. Daarin schrijft dezelfde Max Rutgers:

‘Na Nieuwsbrief No 4 van eind november vorig jaar is het de hoogste tijd voor een vervolgbericht. Dat wilde ik u echter pas geven wanneer er echt nieuws zou zijn. Dat is er nu. Er wordt namelijk dit jaar gestart.

– Samenwerking met het IGC in Bilthoven

In de afgelopen maanden is er hard gewerkt om een begin te kunnen maken met onze polikliniek voor integratieve geneeskunde. We zijn met het oog daarop tot samenwerking gekomen met het Integraal Gezondheidscentrum IGC in Bilthoven. De behandelingen zijn “logistiek” gunstig te combineren en onze visies en missies blijken goed op elkaar aan te sluiten. Zij vullen elkaar zelfs goed aan, terwijl de eigen identiteit behouden blijft. Er kan in zakelijk opzicht een win-win-situatie ontstaat.

– Start behandelingen in 2010

Ons voornemen is om in de loop van het najaar 2010 met de eerste groep van acht patiënten te starten. De behandelingen voor de patiënten met chronische maag- en darmklachten en met chronische klachten aan het bewegingsapparaat zullen in het IGC plaatsvinden en worden gegeven door medewerkers van het Behandelcentrum voor Integratieve Geneeskunde en het IGC. Voorgenomen is om op basis van een grondige evaluatie van het resultaat van deze behandelingen aansluitend gedurende 12 maanden een pilot te starten waaraan een grotere groep patiënten zal deelnemen. De behandelingen worden gemonitord en op effectiviteit beoordeeld.’

Begin april is een artikel in het tijdschrift Antroposana verschenen, waarin de nodige achtergrondinformatie over dit initiatief werd gegeven. Daarin was onder meer het volgende te lezen:

‘Het team dat zich verbonden heeft met het initiatief en ook de behandelingen zal gaan uitvoeren zal bestaan uit René Slot (coördinerend arts), Petra Lambert (GZ-psycholoog), Corinne Merkens (arts), Marieke Krans (arts), Louisa Roosch (psychiater), Karel Jan Tusenius (internist), Johan Ehrlich (reumatoloog) en Eef Jansen (arts-acupuncturist). Voor organisatie en management zijn verantwoordelijk Max Rutgers van Rozenburg (bestuurder stichting), Petra Lambert (directeur IGC), Corinne Merkens, Lida van der Maat en Adri de Raaf (adviseur).

Het initiatief voor de polikliniek is een aantal jaren geleden uitgegaan van het bestuur van de Lievegoed Zorggroep. Op basis van een gedegen marktonderzoek en een ondernemingsplan is in de periode 2008/2009 gezocht naar de personen die het initiatief willen dragen en werden vier fondsen bereid gevonden om de langdurige startfase mede te financieren. Dat waren de Iona Stichting, de Stichting Vrienden van de Willem Zeylmans van Emmichoven Kliniek, de Stichting ter Bevordering van de Heilpedagogie en de Stichting Ontwikkelingsfonds Raphaëlstichting.’

Geen opmerkingen:

 
Site Meter