donderdag 17 juni 2010

Nieuwsbrieven te kust en te keur


We zien steeds meer organisaties en instellingen die een eigen nieuwsbrief in de vorm van direct mail uitbrengen. Enkele die sinds de vorige De Digitale Verbreding, uitgave 15, van 2 maart 2010 zijn verschenen, zijn het waard hier expliciet te noemen.

Als eerste eentje die we al eerder hebben gezien: de digitale nieuwsbrief van het Edith Maryon College. Op hun website staat helemaal bovenaan aangeprezen: ‘Bekijk de laatste editie van De Edithie’. Op dit moment betreft dit het derde nummer van de Edithie waarover de redactie schrijft:

‘Wij willen met de Edithie een platform creëren waarop beroepsopleidingen en nascholing in de (antroposofische) zorg en hulpverlening gepresenteerd worden. Met deze bundeling van expertise willen we met elkaar een netwerk-kenniscentrum vormen. Alle lezers van de Edithie zijn uitgenodigd hun scholingsaanbod – voor zover zij daar anderen in mee willen laten participeren – of vragen, ideeën en artikelen met betrekking tot scholingsactiviteiten in de edities van de Edithie te plaatsen.’

Twee belangrijke ontwikkelingen die in dit nummer gemeld worden, willen we hier memoreren. Om te beginnen ‘Verandering in de zorg vraagt om verandering in opleiden’, over de omvorming van de opleiding SPW naar de opleiding MZ (Maatschappelijke Zorg).

Het andere bericht gaat over ‘Samenwerking met ROC Midden-Nederland’ waarbij het Edith Maryon College zich oriënteert op samenwerking met de sector Zorg en Welzijn van ROC Midden-Nederland (ROC MN). Dit ROC heeft een groot aantal BBL (Beroeps Begeleidende Leerweg) studenten in Zorg en Welzijn en kan daarom een interessante samenwerkingspartner zijn.

Een ander nieuwsmedium dat de moeite waard is, is de eerste nieuwsbrief van de Academie voor Ervaringsleren. Dit is een nog jonge organisatie, maar met enkele oudgedienden: Albert de Vries, Erna Trouw en Anne Machiel. Zij schrijven in de introductie:

‘Er zijn af en toe artikelen waarin verslag wordt gedaan van onderzoek vanuit ervaringsleren en er zijn af en toe zaken aan te kondigen. Kortom aanleidingen om een nieuwsbrief in het leven te roepen. Voor u ligt het eerste nummer. Deze nieuwsbrief zal onregelmatig verschijnen. Wanneer u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief, dan wordt u automatisch op de hoogte gehouden. Heeft u zelf artikelen of mededelingen die u zou willen plaatsen, dan ontvangen wij die graag van u.’

Hier is hij te downloaden:

Nieuwsbrief 1 (mei 2010), met daarin een kort onderzoeksverslag: Léontine Vreeman: Twee pestende leerlingen werden mijn assistent.’

Geen opmerkingen:

 
Site Meter