dinsdag 2 november 2010

Drama in Portugal


In De Digitale Verbreding nr. 15 van 7 maart dit jaar was er nieuws over ‘Casa de Santa Isabel’ in Portugal. Het bericht over de dreigende aanleg van een snelweg bleek gelukkig loos alarm. In de nacht van 2 op 3 oktober speelde zich daar echter alsnog een vreselijk drama af. De ‘Casa Elias’, het eerste huis warmee het initiatief in 1981 was begonnen met veel ondersteuning vanuit Nederland, brandde volledig af.

Rond half twee ’s nachts werd een medewerkster wakker en ontdekte de brand. Het huis ernaast en de brandweer werden gewaarschuwd. In huis bevonden zich acht kinderen en twee medewerksters. Alle kinderen konden worden gered. Op het laatst ontdekte echter de in huis wonende medewerkster Maria Linares (41) dat haar eigen middelste kind van acht jaar oud ontbrak. Zij ging het brandende huis in om het te redden. Beiden overleefden het niet en werden veel later na lang zoeken in de ruïne ontdekt, arm in arm.

Haar andere twee kinderen zijn wees geworden en hebben als vertrouwde omgeving alleen nog de gemeenschap van Casa de Santa Isabel. Alle kinderen uit Casa Elias (de meesten zijn afkomstig uit sociaal zwakke milieus) worden verspreid over de overige vijf huizen, ver genoeg van de plek des onheils, om niet nog sterker getraumatiseerd te raken. Het hele dorp São Romão en alle vrienden van de instelling zijn diep getroffen door dit ongeluk.

Het woonhuis voor de kinderen zal herbouwd moeten worden. Middelen hiervoor ontbreken echter. Volgens eerste schattingen zal dit 200.000 euro kosten. De Iona Stichting heeft in Nederland een bankrekening geopend voor giften, waarbij belastingaftrek geldt: rekeningnummer 21 21 89 840 ten name van Iona Stichting Amsterdam onder vermelding van ‘Fonds 2146’ of ‘Santa Isabel’.

.

Geen opmerkingen:

 
Site Meter