vrijdag 11 februari 2011

RAAK-subsidie ingezet op ‘In verbinding’


Vernieuwing van de eerstelijnszorg met antroposofische inzichten

Het Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg heeft Raak-subsidie verkregen voor een speciaal onderzoeksproject.

Aanleiding voor dit project zijn belangrijke ontwikkelingen in de gezondheidszorg op het gebied van eisen ten aanzien van professionalisering. In de reguliere zorg wordt veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van protocollen, richtlijnen, DBC’s en zorgprogramma’s op basis van wetenschappelijk onderzoek. Hiermee kan de reguliere zorg verantwoording geven aan stakeholders en inzicht verschaffen aan bijvoorbeeld verwijzers en patiënten. Voor de antroposofische gezondheidszorg is de uitdaging om een innovatieproces in gang te zetten dat de mogelijkheid biedt om de specifieke individugeoriënteerde eigenschappen van antroposofische gezondheidszorg op professionele wijze neer te zetten en in praktijk te brengen; en dit innovatieproces te ondersteunen met wetenschappelijk onderzoek. Met deze subsidie kunnen de komende twee jaar de verschillende doelen gerealiseerd worden – een fantastische ontwikkeling! We houden u op de hoogte van de vorderingen.

Geen opmerkingen:

 
Site Meter