vrijdag 11 februari 2011

Van de redactie


Sinds de ALV van november is de NVAZ een aardig eind op weg met het nieuwe bestuur. Bij het uitkomen van deze Digitale Verbreding heeft het bestuur net een strategiesessie achter de rug om samen te onderzoeken op welke manier de doelen van de NVAZ het meest optimaal gerealiseerd kunnen worden. Ook het secretariaat heeft een andere samenstelling gekregen. Linda te Wierike heeft per 1 februari haar functie als verenigingssecretaris neergelegd, maar zal tot 1 mei voor een dag in de week werkzaam blijven als projectmedewerker om nog in enkele taken te ondersteunen. Tegelijkertijd is het secretariaat met ingang van 1 maart een administratief medewerker rijker, en wel in de persoon van Annemieke Hald. Zij zal zich in de volgende editie kort voorstellen.

Naast dit personele nieuws kan gemeld worden dat de betaling van de contributie 2011 vlot verloopt. Zo ook voor wat betreft de financiering van de activiteiten van de leerstoel en het lectoraat. Na het lezen van het gezamenlijke interview met Hans Reinders en Erik Baars bent u weer helemaal op de hoogte van hun komende werkzaamheden. Ook is met ingang van 1 januari 2011 het project Opleidingen in verbinding van start gegaan. Het Opleidingenoverleg van de AViN en de NVAZ zijn hiertoe een samenwerkingsverband aangegaan. Nog een verheugend feit is dat aan het Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg een RAAK-subsidie is toegekend. Hiermee wordt, samen met verschillende instellingen en zorgaanbieders in het veld, een project gestart waarvan de onderzoeksvragen geboren zijn uit de noodzaak om de antroposofische beroepspraktijk te professionaliseren.

Verschillende impressies van bijeenkomsten in de afgelopen periode zijn opgenomen, evenals diverse korte berichten. Afgesloten wordt met de vermelding van enkele recent verschenen boeken.

U kunt alvast de volgende ALV van de NVAZ in uw agenda noteren: dinsdag 5 april 2011, van 18.30-21.30 uur. Deze avond zal er naast de gangbare onderwerpen als jaarverslag, jaarrekening en activiteitenplan ook een korte presentatie volgen over de onderzoeksactiviteiten van Erik Baars en Hans Reinders. Tevens zal er weer een interactief onderdeel zijn waar de bijdrage van de leden NVAZ gewenst is.

Geen opmerkingen:

 
Site Meter