woensdag 25 mei 2011

Eliant-handtekeningen aan Europese Commissie aangeboden


Vrijdag 13 mei heeft een delegatie van de ELIANT NGO’s aan de Europese Commissie de meer dan 1 miljoen handtekeningen van EU burgers overhandigd, alsmede het daartoe opgestelde verzoekschrift (memorandum). In dit memorandum wordt de Europese Commissie uitgenodigd actie te ondernemen op 15 punten, ter ondersteuning van initiatieven op het gebied van toegepaste antroposofie, zoals geneeskunde en volksgezondheid, biologisch-dynamische landbouw, onderwijs, gehandicaptenzorg en (kinder & jeugd-)psychiatrie.

De delegatie werd ontvangen door EU-commissaris John Dalli (Gezondheid en Consumentenbescherming) die de handtekeningen en het memorandum in ontvangst nam. Michaela Glöckler, hoofd van de internationale antroposofische medische sectie, lichtte de actie toe met een uitleg over de betekenis van het woord antroposofie. Ze schetste het ontstaan van de antroposofie vanuit het Duits Idealisme en de ontwikkeling van de verschillende werkgebieden hieruit na de Eerste Wereldoorlog. Met als slotsom: ‘We richten ons op de kwaliteit van het menselijk leven, door interdisciplinair samen te werken aan projecten gericht op de samenleving, vanuit een idealistische filosofie’.

Elke vertegenwoordiger van een antroposofisch werkgebied gaf daarna een korte toelichting op de gevraagde acties. Commissaris Dalli: ‘Ik zal serieus kijken naar het verzoek om maatregelen ter ondersteuning van de verschillende aspecten van de toegepaste antroposofie. Het verzoek is geïnspireerd door art 11 van het Lissabon-Verdrag en de onlangs aangenomen verordening inzake burgerinitiatieven. Toegepaste antroposofie draagt bij aan de doelstelling van de Europese Commissie om verantwoorde innovatie (EU-strategie 2020) te bevorderen. Het biedt een geïntegreerde en holistische benadering voor een gezonder leven voor alle burgers.

Wij steunen de hoogst mogelijke kwaliteit van landbouw. Er moet een evenwicht komen zodat de biologische landbouw wordt beschermd, ontwikkeld en niet overruled. Aspiraties van burgers voor kwaliteit moeten niet verstoord worden. Het is interessant om te zien hoe uw beweging zich in Europa heeft ontwikkeld – er zijn 100 miljoen mensen bij betrokken, dat is 20% van de EU-bevolking.

Ik ben geïnteresseerd in de holistische benadering waarbij alle aspecten van het leven betrokken worden. Dit probeert de Europese Commissie te stimuleren. Ik ben geïnteresseerd in uw projecten en de integratie daarvan in de samenleving. Ik zal graag een uitnodiging aanvaarden om een voorziening of ziekenhuis te bezoeken.’

Het gesprek vond plaats in een geïnteresseerde en hartelijke atmosfeer. Na afloop vonden nog persoonlijke uitwisselingen plaats tussen medewerkers van Dalli’s kabinet en de aanbieders van de handtekeningen.

De Nederlandse website www.eliant.nl sluit op 1 juni 2011; zie dan verder www.eliant.eu

Bron: http://www.eliant.nl/

Geen opmerkingen:

 
Site Meter