woensdag 26 oktober 2011

De werking van gebouwen op het welzijn van mensen


Op 30 september 2011 is er in OlmenEs een symposium gehouden naar aanleiding van de afronding van de bouwfases met als thema: ‘De werking van gebouwen op het welzijn van mensen’. Een centraal element in onze antroposofische zorg is de ontwikkeling van bewoner en medewerker. Hierbij is voor ons, naast de kwaliteit van de relatie tussen begeleider en bewoner, ook de kwaliteit van de fysieke omgeving belangrijk. Dat is terug te zien in de vormgeving van onze gebouwen en in de inrichting en het onderhoud van ons terrein.

Op het symposium waren zo’n 150 belangstellenden. Het symposium werd ingeleid door Pieter van der Ree, buitengewoon hoogleraar voor organische architectuur en voorzitter van de Stichting Mens & Architectuur.

Na de inleiding werden de gasten meegenomen voor een rondleiding. Er zijn gebouwen bezichtigd en aan hand van opdrachten werd er beeld (foto’s) en tekst verzameld die vervolgens werden vertoond. Zowel forumleden als gasten werden uitgenodigd iets te vertellen over de foto’s en met elkaar hierover in gesprek te gaan. Daarbij ging het om typische kenmerken van architectuur van de gebouwen van OlmenEs. Maar ook welk gevoel het bij de mensen opriep.

Enkele oneliners:
Een gemeenschap waar binnen en buiten samenkomen.
Ruimte om te zijn.
Ieder gebouw is anders, maar toch is het één geheel.
Goede zorg verzorgt zichzelf.

Het forum bestond uit: Hilde Hegeman en Tjalling van der Heide (bewoners van OlmenEs), Piet Ruijssenaars (architect OlmenEs), Grietzen Kunnen en Pieter van de Ree.

Na afloop van het symposium was er gelegenheid om afscheid te nemen van Grietzen Kunnen. Met het gereedkomen van alle nieuwe gebouwen, is er een eind gekomen aan de lange periode waarin Grietzen Kunnen zich heeft ingezet. Als mede-initiatiefnemer van de organisatie, ‘bouwheer’ en verantwoordelijke voor alle beheerszaken, heeft Grietzen Kunnen in de afgelopen 25 jaar een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van OlmenEs.

Bron: http://www.olmenes.nl/nieuws.html

Geen opmerkingen:

 
Site Meter