dinsdag 3 maart 2009

Algemeen Nieuws

Werken in de zorg moet je wel willen

’We voelen er niets voor om jan en alleman zomaar aan het bed te zetten’
Minister Donner van sociale zaken overweegt nu een bonus te geven voor omscholing van werklozen die bij voorbeeld in de zorg willen gaan werken.

De verwachting dat vele werklozen zich laten omscholen tot een baan in de zorg is echter een illusie. „Niet iedere werkloze heeft zin om billen te wassen”, zegt Monique Verkerk van de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden V & VN. „En niet iedereen heeft gevoel voor dit werk.” De beroepsgroep wijst bovendien op een ander probleem. „Jaarlijks verlaten er 80.000 mensen de zorg”, zegt Verkerk. „Daar maken we ons zorgen over. Je kunt wel nieuwe mensen via de voordeur binnenhalen, maar dan moet je ervoor zorgen dat ze er niet snel weer via de achterdeur de zorg verlaten.

Uit onderzoek in de Verenigde Staten blijkt dat er bij de achterdeur veel te winnen is als zorginstellingen meer doen aan binding van personeel.”

Tweede Kamer stemt in met landelijk elektronisch patiëntendossier

De Tweede Kamer stemde 19-2 in met een wet die de verplichte aansluiting van zorgverleners op het landelijk elektronisch patiëntendossier (EPD) regelt.

Naar verwachting worden zorgverleners in het voorjaar van 2010 verplicht om zich aan te sluiten op het landelijk EPD. De verplichte aansluiting geldt alleen voor huisartsen, apothekers en specialisten. Patiënten mogen bezwaar maken tegen deelname aan het dossier en moeten een arts toestemming geven om hun gegevens in te zien. Een arts mag dit alleen doen als hij de patiënt in behandeling heeft. Velen in het veld achten de invoering op dit ogenblik niet mogelijk. Wordt vervolgd.

1000 slaappillen voorgeschreven

De apothekersorganisatie KNMP wil dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het ministerie van Volksgezondheid een maximum stellen aan het voor te schrijven aantal pillen.
Aanleiding is de hoeveelheid van duizend slaappillen die door een psychiater uit Enschede is voorgeschreven. De psychiater mag dat doen omdat de regelgeving voor slaappillen per 1 januari is veranderd. Toch vindt de apothekersorganisatie het onverantwoord om zoveel pillen uit te schrijven. Om welke psychiater het gaat wil de apothekersorganisatie niet zeggen.

AGIS in het nauw

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) overweegt juridische stappen tegen zorgverzekeraar Agis. Fysiotherapeuten kunnen in aanmerking komen voor een hoger honorarium als zij voldoen aan extra kwaliteitseisen.

Zo’n ‘intensief contract’ is echter alleen beschikbaar voor behandelaars die ook een reclamezuil voor AGIS in hun praktijk plaatsen.

Apothekers verzetten zich net als de fysiotherapeuten tegen de bijzondere contracten die zorgverzekeraar Agis wil afsluiten.
Een contract over kwaliteitszorg kan met Agis alleen worden gesloten als de apotheker bereid is om een rek met reclamefolders van de zorgverzekeraar neer te zetten. De brancheorganisatie van apothekers, de KNMP, onderzoekt of deze 'koppelverkoop' via de rechter te voorkomen is.

KNMG pleit tegen bezuinigingen AWBZ

De (KNMG) vindt bezuinigingen op de AWBZ onbespreekbaar. Volgens de KNMG is de politiek te afwachtend met de overheveling van de 22 miljard aan voorzieningen naar de Zorgverzekeringswet. “Als gevolg daarvan dreigt de AWBZ vanwege deze ondoelmatigheid onderwerp te worden van bezuinigingen in reactie op de kredietcrisis.”
“Alle adviesorganen van de overheid, de SER en de zorgverzekeraars delen de visie dat de cliënt onvoldoende centraal staat door de AWBZ en dat er onvoldoende prikkels zijn om het geld doelmatig te besteden”, aldus de KNMG. De conclusie: enkel de Zorgverzekeringswet en de WMO zouden genoeg moeten zijn voor de financiering van de nationale vraag naar zorgverlening.

Geen opmerkingen:

 
Site Meter