dinsdag 3 maart 2009

Eerstelijnszorg

Vrij besteedbaar pgb komt zorginkoop ten goede

Het is onwenselijk dat houders van een persoonsgebonden budget (pgb) geld dat zij van het pgb overhouden, moeten terugstorten. Dat blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit en de Universiteit Utrecht. Door pgb-houders het geld te laten houden dat ze niet uitgeven aan zorg, kunnen efficiencywinsten worden behaald.
Sinds 2008 mogen cliënten wanneer ze een deel van hun persoonsgebonden budget (pgb) niet opmaken, dit niet meer meenemen naar een volgend jaar. Voorheen kon dit met tien procent van het pgb wél.
Al eerder wees prof. Cees Zwart op de werking van “Entscheidungsfreude” in de zorg: het zelf beslissingen kunnen nemen. Managers gaan steeds in de fout om deze vrije ruimte in te perken of af te romen: winst op de korte termijn en verlies op de lange.

Thebe moet tien miljoen bezuinigen


De Brabantse thuiszorgorganisatie moet zeker tien miljoen bezuinigen op een omzet van 170 miljoen euro, meldt BN/De Stem. Dit moet gebeuren door efficiënter te werken en door te snijden in management- en indirecte functies, voorlopig via natuurlijk verloop.

De oorzaak van de financiële problemen ligt in dalende tarieven en dalende indicaties. De tarieven voor huishoudelijke hulp zijn niet in alle gemeenten waar Thebe werkt kostendekkend en ook de vergoeding voor persoonlijke verzorging en verpleging is gedaald. Het geven van injecties is uit de AWBZ gehaald, zonder dat er een andere regeling voor is. En dan is er de wijziging in de indicatiestelling, waarbij een aantal handelingen zijn veranderd van verpleging in verzorging.

Mogelijk faillissement zorggroep Meavita

Belangrijke delen van zorgconcern Meavita stevenen af op faillissement. Staatssecretaris Bussemaker (Volksgezondheid, PvdA) heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd waarin ze meldt dat Meavita’s werkmaatschappijen in Groningen en Den Haag vermoedelijk uitstel van betaling zullen aanvragen.

Om te voorkomen dat tienduizenden cliënten van Thuiszorg Groningen en Meavita Den Haag hun zorg en huishoudelijke hulp kwijtraken, zijn eerder deze maand stichtingen opgericht die activiteiten en personeel van het zorgconcern kunnen overnemen. Op die manier verwacht de overheid ook duizenden personeelsleden „voor de zorg te kunnen behouden”.

Tien miljoen voor aanpak diabetes

Na goedkeuring van minister Klink start het programma Nationaal Actieplan Diabetes (NAD) op 1 maart 2009 en loopt tot 2013.


Het voorstel voor het programma is ontwikkeld door de Nationale Diabetes Federatie (NDF), in samenwerking met VWS. VWS heeft hiervoor 10 miljoen euro beschikbaar gesteld.
Klink hoopt dat het programma een succes wordt en dat het een voorbeeld is voor de aanpak van andere chronische ziekten.

Geen opmerkingen:

 
Site Meter