maandag 30 maart 2009

Antroposofische (en Complementaire) Zorg

Artsen uitgedokterd handelden juist.

Zeist, 26 maart 2009. - De tuchtraad van de KNMG heeft een klacht van reguliere collega’s tegen twee artsen die meewerkten aan het programma ‘Uitgedokterd’ niet ontvankelijk verklaard.

Met deze uitspraak krijgt de Vereniging tegen de Kwakzalverij voor de tweede keer nul op rekest. Eerder had ook de raad voor de Journalistiek hun klacht afgewezen.

In het programma Uitgedokterd’ werden patiënten gevolgd die advies vroegen aan artsen die ook gebruik maken van complementaire geneeswijzen, nadat zij door de reguliere geneeskunde niet verder geholpen konden worden.

De aangeklaagde antroposofische huisarts was verbaasd over de aanklacht. Hij volgt al jaren de richtlijnen van zijn artsenvereniging de NVAA en onderschrijft de richtlijn die de KNMG vorig jaar uitbracht voor artsen die ook ‘niet reguliere geneeswijzen’ toepassen. Antroposofische artsen voldoen ruimschoots aan deze richtlijnen: zij nemen een zorgvuldige anamnese af, doen gericht lichamelijk onderzoek en stellen eerst een medische diagnose. Daarna wordt in overleg met de patiënt een behandelplan opgesteld. Hierin kunnen zowel reguliere als aanvullende therapieën en ondersteunende medicatie met natuurgeneesmiddelen worden ingezet. Zij werken daarmee altijd vanuit de WGBO met ‘informed consent’.

Uit diverse onderzoeken in Nederland en Duitsland blijkt dat antroposofische huisartsen hierdoor goedkoper werken dan regulier werkende artsen.

Voor meer informatie:
Mevr. M. Winkler, huisarts, voorzitter NVAA
06 54640722
Drs. A. Vroon voorzitter NVAZ

Lievegoed Zorggroep in de schijnwerper

De Volkskrant heeft met zijn artikel “Nooit meer een kopstoot” (7/3) paginabreed aandacht besteed aan een genezingsgeschiedenis in de LZG (Arta-poot, De Witte Hul). “Vandaag het slot: vaarwel kliniek, dag alcohol”. De hoofdpersoon (Ro, 49 jaar) werkt met zijn vriendin Barbara mee aan een boek met de titel “Kopstoot”.


Behandelcentrum (Polikliniek) voor Integratieve Geneeskunde komt dichterbij

Al enige jaren worden voorbereiding getroffen voor een Behandelcentrum voor Integratieve Geneeskunde, als vervolg op d teloor gegane Zeylmanskliniek.

Er is een beoogde start van een pilotproject per 1 september a.s. Projectcoördinator is Max Rutgers van Rozenburg. Financiëel wordt er van verscheidene zijden bijgedragen, o.a. van de Lievegoed ZorgGroep.


World-Health-Organisation-definitie van “gezondheid” op de helling?

Lector Erik Baars heeft op een Integrative-Medicine-congres in Berlijn een andere definitie van ‘gezondheid” bepleit.

De uit 1946 stammende tekst luidt: “the state of complete physical, mental and social well-being”. Hij bepleitte meer nadruk op processen vóor handhaving van “heelheid” en “evenwicht” op alle niveaus, overigens op goede wetenschappelijke gronden.

Noot van de redactie: gooi de oude schoenen van de WHO niet weg, want daarin ligt de sleutel voor de gelijkstelling van complementaire geneeswijzen. Zonder deze kunnen mensen zich dood-ongelukkig voelen.

Olmenes behaalt HKZ-certificaat

Vol trots meldde Olmenes, sociaal-therapeutische woon- en werkgemeenschap voor volwassenen met een verstandelijke beperking, begin maart zich te mogen scharen in de rij van gecertificeerde instellingen binnen de gehandicaptenzorg.

Na anderhalf jaar van voorbereiding is het HKZ-ISO 9001-certificaat bemachtigd. Ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg is positief over de ontwikkeling van de kwaliteit van Olmenes.

Dit jaar viert Olmenes haar 15-jarig bestaan.
De afgelopen jaren is door de combinatie van wonen en werken in een hechte gemeenschap op een prachtige locatie een bijzondere positie verworven in het aanbod van zorg voor mensen met een ontwikkelingsproblematiek.

Door uitbreiding zal Olmenes volgend jaar 28 nieuwe bewoners kunnen opnemen.

Stervensbegeleiding, een wederzijds proces

Eén deze dagen is een nieuw boek verschenen van Renée Zeylmans: "Stervensbegeleidng een wederzijds proces".

Als in een caleidoscoop laat dit boek een veelkleurig beeld zien van stervensbegeleiding als een wederzijds proces. De lezer vindt hier het resultaat van vele visies op dit proces, belicht vanuit verschillende disciplines.

Dit boek is de vrucht van een "levenswerk": de begeleiding van stevenden, rouwenden en gestorvenen.

Het is geschreven voor professionals en vrijwilligers in de palliatieve zorg en voor iedereen die te maken heeft met het begeleiden van stervenden.

ISBN: 978 90 6238 859 2

Voor meer informatie: http://www.reneezeylmans.nl/ / http://www.christophoor.nl/

Geen opmerkingen:

 
Site Meter