dinsdag 3 maart 2009

Gehandicaptenzorg

De nieuwe CAO gehandicapten
Hier en daar ontstaat er zorg in gehandicaptensector om de nieuwe cao, die niet door alle bonden onderttekend is, maar die wel verbindend is verklaard.
De zorg wordt ingegeven om kleine
verslechtering van de arbeidsvoorwaarden. Zo wordt onder andere het seniorenverlof voor 55plussers afgeschaft. Vergeten wordt, dat deze CAO nog ene loonstijging heeft; was deze later afgesloten, zou men op dit punt waarschijnlijk het nakijken hebben. De bonden willen voor 23 maart met de werkgevers praten. Overigens geeft deze CAO nog 3% loonsverhoging, terwijl de andere, nog komende CAO’s waarschijnlijk op de nullijn uitkomen, gelet op het beroep van het kabinet op de werkgevers in het kader van de kredietcrisis

Ouders schuld van verstoorde relatie: Blindeninstituut mag contract met cliënt opzeggen

De ouders van een visueel gehandicapte vrouw van wie het zo rgcontract was opgezegd door zorginstelling Bartiméus hebben bot gevangen bij de rechtbank in Utrecht. Ze hadden in een kort geding geëist dat de opzegging zou worden teruggedraaid.
De voorzieningenrechter stelt vrijdag dat er 'gewichtige redenen' waren om de overeenkomst op te zeggen. Die zijn vereist om een zorgovereenkomst op te mogen zeggen. Verder ligt herstel van de verstoorde vertrouwensrelatie tussen de ouders en de instelling volgens de rechtbank niet in de lijn der verwachting. Ook heeft Bartiméus 'voldoende zorgvuldig' gehandeld in de aanloop naar de opzegging.
De meervoudig gehandicapte dochter woont sinds 1987 in een huis van Bartiméus. Ze is ernstig slechtziend en kampt verder onder meer met motorische beperkingen. In maart 2004 verhuisde ze naar een andere woongroep, waarna de instelling en de ouders het aan de stok kregen over de aard en de omvang van de zorg en de ondersteuning van hun dochter.
Talloze klachtenprocedures en bemiddelingspogingen leverden geen resultaat op. Ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg boog zich over de situatie. Die stelde vast dat er een diepe vertrouwenskloof was ontstaan tussen de ouders en woonbegeleiders.
De vrouw woonde sinds juni vorig jaar weer bij haar ouders na een medische ingreep aan haar ogen. Wel maakte ze nog gebruik van de dagbesteding en de fysiotherapie van Bartiméus. In juli volgde een gesprek over de gewenste terugkeer. Toen maakte de instelling duidelijk dat een eventuele terugkeer voor veel onrust en emotie zou zorgen bij de groepsleiding.

Speciaal onderwijs blut

Leerlingen in het speciaal onderwijs komen in grote problemen.
Sinds het besluit van de regering om te korten op de AWBZ-vergoeding dreigen 2000 meervoudig gehandicapte leerlingen niet meer naar school te kunnen. Er is simpelweg geen geld meer voor de begeleiding die de kinderen nodig hebben. Die leerlingen blijven dus noodgedwongen thuis en nieuwe leerlingen worden door de scholen geweigerd.
Volgens de scholen is de nood hoog, er is een tekort van 15 miljoen euro.

Geen opmerkingen:

 
Site Meter