maandag 30 maart 2009

Instellingen Algemeen

Goed nieuws: Investeringen in Instellingen

De coalitie wil de komende twee jaar zo'n 5,5 miljard euro extra investeren in de economie, onder meer door:

- AWBZ-instellingen, zoals verpleeghuizen, opknappen;
- Geld voor de bouw van eenpersoonswoningen in verpleeghuizen.

Verbazing over ‘maatwerk­regeling’ zorgzwaarte

Zorgbestuurders zijn verontwaardigd over de overgangsregeling voor zorgzwaartebekostiging. Wie er veel geld bij krijgt, moet een plan indienen bij het zorgkantoor.
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een regeling voor aanbieders wier budget door de invoering van zorgzwaartebekostiging meer dan dertien procent stijgt of daalt. Zij moeten een plan van aanpak indienen. “Het kan niet zo zijn dat de NZa beoordeelt waar ik het geld aan uitgeef”, zegt Hetty de With, bestuurder van gehandicaptenzorgaanbieder De Zijlen die er zo’n vijftien procent bij krijgt. “Dat geld is gekoppeld aan de zorgzwaarte van cliënten.”

Nieuwe website met ‘alternatieve’kankerbehandelingen

Op de site van KWF Kankerbestrijding kunnen patiënten zien welke experimenten er zijn met behandelmethodes, medicijnen of andere doseringen van medicijnen.

De site bevat vooralsnog alleen trials die in Oost- en Zuid-Nederland worden uitgevoerd. Het gaat om ‘reguliere’ experimenten, niet om behandelingen uit de complementaire hoek (bv. Iscador).De inspectie juicht transparantie toe, maar vindt de site 'te optimistisch' van toon.

Artsenorganisatie KNMG waarschuwt ook voor te hooggespannen verwachtingen. KNMG is wel positief over de openheid die de site biedt.

Complementaire ‘gezondverstandgeneeskunde’

In het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis is een project gestart met ‘integrative medicine’ door kinderarts Dr. Inez A. von Rosenstiel, waarbij de wisselwerking tussen lichaam en geest beïnvloed wordt door Aromaneveling in de operatiekamer, acupunctuur, hypnose, massage en ontspanningsoefeningen.

Al deze technieken zijn ‘evidence-based’: de effecten zijn bewezen. De directie ziet dit project als ‘unique selling point’ voor het ziekenhuis.

Upside Down poli in Haarlem

In het Spaarne Ziekenhuis te Haarlem is een poli van start gegaan, speciaal voor kinderen met een Down-syndroom. De kinderen krijgen op een ochtend vier specialisten en vier meekijkende artsen te zien. De doelstelling is de positieve aspecten van het syndroom te benadrukken, en door vroegdiagnostiek de gang door het leven te vergemakkelijken.

Overigens worden er veel minder kinderen met dit syndroom geboren vanwege de aan alle zwangere vrouwen aangeboden twintigwekenecho, wat vaak tot beëindiging van de zwangerschap leidt.

Geen opmerkingen:

 
Site Meter