woensdag 29 april 2009

Netwerkbijeenkomst ouderenzorg

Netwerkbijeenkomst initiatieven antroposofische woongroepen voor ouderen.

Op 6 maart 2009 is er voor de tweede keer een landelijke netwerkbijeenkomst voor particuliere initiatiefnemers in de antroposofische ouderenzorg gehouden.

Op uitnodiging van Antroz en in samenwerking met het Rudolf Steiner Verpleeghuis en het landelijk bestuur van de Christengemeenschap is een groot aantal afgevaardigden bijeengekomen van initiatieven om te komen tot woongroepen / woongemeenschappen van ouderen.
Naast een korte uitwisseling van de stand van zaken van de diverse initiatieven is er een inleiding gegeven over het concreet vorm geven van een initiatief met behulp van een ondernemingsplan.
In de inleiding gegeven door Anita Lahuis van het adviesbureau Usus, kwamen de vragen aan de orde die de deelnemers voor de bijeenkomst schriftelijk ingediend hadden.
Na de inleiding werden diverse thema’s, namelijk de opzet van een ondernemingsplan, de samenwerking met diverse partijen en de combinatie wonen en zorg, in kleine werkgroepen verder uitgediept. De resultaten hiervan zijn uitgewisseld en besproken.

De vertegenwoordigers concludeerden zich geïnspireerd en gesteund te voelen door deze bijeenkomst en een paar van hen hebben op zich genomen een digitaal platform op te zetten om ook op deze wijze informatie met elkaar te kunnen uitwisselen.
Tot deze tijd fungeert het secretariaat Antroz, info@antroz.nl als het centrale meldpunt.

Meer informatie bij: Ted van Schie, Rudolf Steiner Verpleeghuis te Den Haag

Geen opmerkingen:

 
Site Meter