woensdag 29 april 2009

Algemeen Nieuws

Enquête: burgers accepteren stijging kosten gezondheidszorg

Negen van de tien Nederlanders vindt dat de overheid meer geld moet uitgeven aan de zorg. Wel vindt 67 procent van de Nederlanders dat op de totale over­heidsuitgaven moet worden bezui­nigd vanwege de kredietcrisis.

Dit blijkt uit een enquête die de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) heeft laten uitvoeren onder 3733 Nederlanders. Uit de enquête blijkt dat 40 pro­cent van de ondervraagden zegt dat er meer geld moet gaan naar de ouderenzorg. Ook zien burgers besparingsmogelijkheden bij ver­loskunde, de geneesmiddelen, de tandheelkunde, de huishoudelijke zorg en de fysiotherapie. Zo wil­len jongeren meer betalen voor ziekenhuizen, geneesmiddelen en verloskunde. Vijftigplussers leggen hun prioriteit bij ouderen- en ge­handicaptenzorg. Het merendeel van de ondervraagden vindt dat de overheid zich moet blijven be­moeien met de zorguitgaven.

Personeelskosten vormen het grootste deel van de zorguitga­ven. Burgers zijn van mening dat de inkomens van directeuren van zorginstellingen, apothekers en medisch specialisten (m.n. radiologen) te hoog zijn.

Code Red: groot gat tussen inkomsten en zorguitgaven

De bezuinigingsvoorstellen in de zorg moeten premiestijging tegengaan en de grijze golf opvangen, maar zijn slechts een druppel op de gloeiende plaat.

Tot 2014 moet de zorgpremie met 16% per jaar stijgen, tot € 1.500,- per persoon per jaar, om de kosten voor de toegenomen zorgvraag op te brengen. Dit concludeert onderzoeksbureau Gupta Strategists in zijn rapport Code Red: Scenario voor zorgontwikkeling 2009-2014 in de huidige crisis, waarin een niet bepaald rooskleurig beeld geschetst wordt ten aanzien van het nut van de bezuinigingsvoorstellen van het kabinet.

Geen opmerkingen:

 
Site Meter