woensdag 27 mei 2009

Antroposofische (en Complementaire) Zorg

Arta 33 jaar

Op maandag 11 maart is in ‘Antropia’ te Driebergen het feest gevierd van het 33-jarig bestaan van ARTA, met een symposium over verslavingszorg.

Indrukwekkend was het optreden van de behandelde cliënt (‘bewoner’) Abkader Chifri, die tevens de vloer aanveegde met het Nederlandse emancipatiebeleid jegens Marokkanen: ook voor de antroposofisch geïnspireerde onderwijsvernieuwer interessant.

Bestuurder Hanno Niemeijer bood het boek Arta, zingeving en verslaving aan, aan de hoogste baas van het Trimbos-instituut, die overigens, evenals het later optredende Ruud Rutten (Tactus), Arta een achterstand in de toepassing van moderne wetenschappelijke inzichten verweet.

De andere aanpak van Arta concentreert zich echter juist op het aangeraakt worden door geest op gevoelige biografische momenten, zoals samenvatter John van Schaik, de redacteur van het boek, helder en systematisch uit de doeken deed. Veel oud-medewerkers en cliënten waren aanwezig.


Slotervaart mag verder gaan met complementaire geneeskunde

Op vragen van kamerlid Van Gerven (SP), over het feit dat het Slotervaartziekenhuis complementaire behandelingen in het ziekenhuis aanbiedt, antwoordt de minister:
“De technieken en behandelingen die het Slotervaartziekenhuis toepast ter bestrijding van pijn, angst en stress, zijn aanvullend op reguliere behandelwijzen.
Zolang deze complementaire behandelwijzen en technieken worden toegepast onder de voorwaarden die in antwoord 7 worden genoemd, zie ik geen probleem in het aanbieden van integrative medicine in het ziekenhuis.” En, antwoord 7: “Het oordeel van de Inspectie is dat het ziekenhuis, de artsen, de verpleegkundigen m.b.t. de medische zorg aan patiënten (diagnostiek, behandeling en verpleging) zich houden aan wat wetenschappelijk aanvaard is. Daar waar de wetenschappelijke onderbouwing nog ontbreekt, verrichten zij de werkzaamheden op grond van hun deskundigheid en binnen de kaders die daarvoor binnen de beroepsgroep zijn gegeven.”

Verder wijst de minister op de verplichting van “informed consent”, zodat de patiënt te allen tijde toestemming moet geven.

Proces tegen Jomanda voor de familie een gruwel

Op 11 mei is het proces geopend tegen Jomanda en twee alternatieve artsen die de overleden kankerpatiënte Sylvia Millecam verkeerd behandeld zouden hebben. De familie, de partner en vrienden van Millecam tonen zich ontzet over het megaproces, dat vijf dagen duurt.
Volgens Luc Benistant, de advocaat van Jomanda, verklaren zeker twintig getuigen dat Millecam een intelligente, belezen vrouw was die haar eigen keuzes maakte. Chemotherapie gevolgd door een operatie, dat was het behandelplan dat de reguliere artsen haar voorlegden nadat ze een knobbeltje in haar borst had ontdekt. ‘Maar dat was een pakket dat zij niet wenste’, aldus Benistant. ‘Ze zei: wat heb ik aan kwantiteit van leven als er geen kwaliteit is? ‘
Het was om die reden dat het Openbaar Ministerie aanvankelijk besloot het drietal niet voor de rechter te brengen. Millecam had immers zelfbeschikkingsrecht. De Vereniging tegen de Kwakzalverij, een oud-inspecteur en de stichting Skepsis dwongen bij het gerechtshof af dat justitie de drie alsnog moest vervolgen.

Jomanda is om persoonlijke redenen niet verschenen bij het proces, wat de rechtbank in Amsterdam “onbevredigend” vond.

OM eist 12 maanden voorwaardelijk tegen Jomanda en “Berufsverbot”

Het Openbaar Ministerie heeft twaalf maanden voorwaardelijke celstraf geëist tegen het 'genezend medium' Jomanda. Volgens het OM heeft Jomanda als zorgverlener actrice Sylvia Millecam volkomen op het verkeerde been gezet door haar te zeggen dat zij geen borstkanker had en is zij medeschuldig aan haar dood. Sylvia Millecam overleed in augustus 2001 aan borstkanker.
Het uitblijven van een reguliere behandeling heeft de gezondheid van Millecam ernstige schade toegebracht, aldus het OM, met de dood als gevolg. Jomanda, steeds de grote afwezige in de rechtszaal, is hier volgens justitie verantwoordelijk voor. Het OM ziet haar optreden als “mishandeling”.
Tegen twee alternatieve artsen eiste het OM acht en vier maanden voorwaardelijke celstraf. Zij worden niet verantwoordelijk gehouden voor Millecams dood. Het OM wil dat zowel Jomanda als de artsen voor een periode van twee jaar een beroepsverbod krijgen opgelegd.

Aantal zorgboerderijen blijft groeien

Het aantal zorgboerderijen blijft toenemen. Inmiddels telt Nederland er bijna duizend. Met een groei van 75 boerderijen in 1998 tot 944 vorig jaar hebben ze de afgelopen tien jaar een enorme vlucht genomen, liet de Verenigde Zorgboeren onlangs weten. Belangstellenden kunnen zaterdag 6 juni een kijkje achter de schermen van een zorgboerderij nemen. Ruim vierhonderd boeren stellen dan hun erf open voor het publiek.
Zorgboerderijen en hun cliënten hebben echter naar eigen zeggen zwaar te lijden onder de bezuinigingen van minstens 800 miljoen euro op volksverzekering AWBZ.
Doordat het kabinet gebruikers kort op hun vergoedingen, blijven die weg. Zorgboeren zien hun omzetten daardoor met 25 tot 30 procent teruglopen, volgens voorzitter Mieke van Dragt van de Verenigde Zorgboeren.
De Staatssecretaris van Volksgezondheid had al becijferd dat onder de afgeslankte AWBZ zo'n 60.000 mensen hun recht op begeleiding verliezen.

Medium brengt vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten in opspraak

Zorgverzekeraar CZ heeft de Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten (VNT) om opheldering gevraagd over de nascholingscursussen door het spiritueel medium Gabriela Gaastra. Aanleiding zijn uitspraken van haar over de aanslag op Koninginnedag in Apeldoorn. Het medium beweert onder andere dat de aanslag kan worden gezien als een "collectief inwijdingsritueel''. Het drama is van ,,grote spirituele betekenis'' en kan bijdragen aan ,,het ontwaken van het Christusbewustzijn van het Nederlandse volk''. De slachtoffers hebben volgens haar ,,de rol van ridders'' gespeeld om de Koninklijke familie te redden. Een en ander zou haar zijn geopenbaard door Maria Magdalena, Jezus en Maria. Zij heeft dit bedoeld als ‘verklaring achteraf’, en veroordeelt de daad van Karst T. Niet alleen zijn die zorgverzekeraars, die therapieën van VNT-leden vergoeden, verbaasd, ook woordvoerders van de SNU (Sprirituele Nationale Unie) wezen de uitspraak af omdat karma ongevraagd wordt opgelegd. Een ander heeft ertoe geleid dat het bestuur van de VNT de nascholingscursus van Gaastra heeft afgeschaft, en de verleende accreditatie (nascholingspunten) voor haar cursus intrekt.Geen opmerkingen:

 
Site Meter