woensdag 27 mei 2009

GGZ

Klink laat gebruik isoleercel onderzoeken

Minister Klink: Onafhankelijk onderzoek moet duidelijk maken wat de omstandigheden zijn waaronder separaties in GGZ-instellingen plaatsvinden.
Een onafhankelijk onderzoeksinstituut gaat onderzoeken wanneer instellingen overgaan tot separatie en of ze dit melden aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Daarnaast wil Klink met het onderzoek inzicht krijgen in de aard, de duur en de omvang van dwangtoepassing.
De IGZ gaat alle GGZ-instellingen vragen een plan van aanpak op te stellen voor elke opnameafdeling, waarin concrete doelstellingen en verantwoordelijkheden in vastgelegd worden. Daarnaast houdt de IGZ toezicht op inspanningen van instellingen om dwangmaatregelen terug te dringen.

Prestatie-indicatoren GGZ verder in ontwikkeling

Om de kwaliteit van GGZ-zorg zichtbaar te maken, is drie jaar geleden gestart met het ontwik­kelen van prestatie-indicatoren in de GGZ. Dick Kaasjager is voorzitter stuurgroep Zichtbare Zorg GGZ. Cliënten wil­len weten welke zorgaanbieder de beste zorg levert. Zorgaanbieders willen de kwaliteit van de zorg ver­beteren. Zorgverzekeraars hebben gegevens over kwaliteit nodig om de beste zorg te kunnen inkopen voor verzekerden.

Op de website van Zichtbare Zorg (www.zichtbarezorg.nl/GGZ) kan men de publicatie 'Zien en ge­zien worden' en 'Inzicht in kwa­liteit' (Prestatie-indicatoren voor ZGP'ers in de tweedelijns GGZ) downloaden.

Geen opmerkingen:

 
Site Meter