dinsdag 16 juni 2009

Antroposofische (en Complementaire) Zorg

Braziliaanse gezondheidszorg kiest voor kruiden

Natuurgeneesmidelen staan voor een doorbraak in Brazilië. Een zeventigtal typische middeltjes die grootmoeders inzetten om kwaaltjes te bestrijden, worden opgenomen in de openbare gezondheidszorg.
Het Nationale Programma voor Medicinale Planten en Fytotherapie heeft 71 planten uitgekozen die de basis zullen vormen voor nieuwe geneesmiddelen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid is Brazilië het land met de grootste biodiversiteit ter wereld. Er groeien tussen de 350.000 en 550.000 plantensoorten, waarvan er meer dan 55.000 geklasseerd zijn. Het land heeft ook een diepgewortelde cultuur van medicinaal gebruik van de planten.
De motieven zijn: de grote biodiversiteit in Brazilië, de mogelijke combinatie met andere ecosystemen, het stimuleren van geneeskrachtige planten als inkomen voor de kleine boeren. De effectiviteit van sommige plantenextracten is onomstreden in Brazilië.

Complementaire geneeskunde onder de loep

De Belgische chirurg en psychotherapeut Thierry Janssen heeft recent in ‘Het innerlijk medicijn’ (Kampen 2009) verslag gedaan van zijn onderzoek naar de werkzaamheid van complementaire geneeskunde. Hij komt tot ongeveer dezelfde conclusies als eerder getrokken zijn binnen de antroposofische zorg, namelijk sterke argumenten voor het zelfhelend vermogen van de mens.

Hoger opgeleide vrouw vaker naar "alternatieve" arts

Uit een Nivel-onderzoek (S. van Dulmen) is gebleken dat vrouwen, en vooral de hoger opgeleiden onder hen, niet geloven in het alleenvertoningsrecht van de westerse geneeskunde. Zij willen een holistische benadering, bovendien door een arts die de tijd neemt het lichamelijke en het psychische te combineren. Zij zien dit als ‘complementair’, dus niet in plaats van de reguliere zorg.

Vrouwen en hoger opgeleiden kiezen vaker voor alternatieve zorg dan anderen. Wat bij sommigen vragen oproept is het feit dat mensen met een Hbo-diploma of een universitaire graad een stuk vaker naar de homeopaat en natuurgenezer gaan. Jaarlijks bezoeken ruim een miljoen Nederlanders een alternatieve hulpverlener, en hoger opgeleiden gaan twee keer zo vaak als lageropgeleiden, zo blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
„Een grote rol speelt het feit dat patiënten menen dat alternatieve behandelingen geen nadelige effecten hebben. Baat het niet, dan schaadt het niet, denken ze”, zegt Skepsis.

„Mensen zoeken een manier om zich sterker te voelen, om er beter tegenaan te kunnen tijdens de chemotherapie of bestraling.” Patiënten zijn in het algemeen zeer tevreden over complementaire zorg; méér dan over de zorg in het ziekenhuis.

Slotervaart mag verder gaan met complementaire geneeskunde

Op vragen van kamerlid Van Gerven (SP), over het feit dat het Slotervaartziekenhuis complementaire behandelingen in het ziekenhuis aanbiedt, antwoordt de minister:
“De technieken en behandelingen die het Slotervaartziekenhuis toepast ter bestrijding van pijn, angst en stress, zijn aanvullend op reguliere behandelwijzen. Zolang deze complementaire behandelwijzen en technieken worden toegepast onder de voorwaarden die in antwoord 7 worden genoemd, zie ik geen probleem in het aanbieden van integrative medicine in het ziekenhuis.” En, antwoord 7: “Het oordeel van de Inspectie is dat het ziekenhuis, de artsen, de verpleegkundigen m.b.t. de medische zorg aan patiënten (diagnostiek, behandeling en verpleging) zich houden aan wat wetenschappelijk aanvaard is. Daar waar de wetenschappelijke onderbouwing nog ontbreekt, verrichten zij de werkzaamheden op grond van hun deskundigheid en binnen de kaders die daarvoor binnen de beroepsgroep zijn gegeven.”

Verder wijst de minister op de verplichting van “informed consent”, zodat de patiënt te allen tijde toestemming moet geven.

Jomanda vrijgesproken

De rechtbank in Amsterdam heeft 'genezend medium' Jomanda vrijdag vrijgesproken van medeverantwoordelijkheid aan de dood van actrice Sylvia Millecam.
De rechters vinden dat niet is bewezen dat Jomanda in overwegende mate heeft bijgedragen aan de overtuiging van Millecam dat ze geen kanker had, maar een bacteriële infectie.
Sylvia Millecam overleed in augustus 2001 aan borstkanker.

De rechtbank vindt de twee alternatieve artsen die ook in deze zaak hebben terechtgestaan, wel schuldig aan het benadelen van de gezondheid van de actrice. Dit met zwaar lichamelijk letsel als gevolg.
Ze krijgen echter geen straf opgelegd, omdat deze zaak zowel hun professionele als hun privéleven op zijn kop heeft gezet. Ook zijn ze al door het medisch tuchtcollege op de vingers getikt.

De rechtbank stelt in het vonnis: "Millecam heeft zichzelf in de waan gebracht. Jomanda heeft haar daarin gesteund en bevestigd."
De rechters tekenen daar wel bij aan dat het medium zich op het terrein van het medisch jargon heeft begeven, een terrein waar ze eigenlijk van weg moet blijven. "Dat is haar ernstig aan te rekenen", aldus de rechtbank.
Maar in de hele periode dat Jomanda zich met de zieke Millecam bemoeide, stond de actrice onder behandeling van artsen. Zij zijn in de ogen van de rechters eindverantwoordelijk, niet Jomanda. Aan artsen stelt het recht dan ook veel hogere eisen dan aan Jomanda, zo schrijft de rechtbank in het vonnis.

Vrijspraak Jomanda "terecht"

Jomanda is door de rechtbank in Amsterdam terecht vrijgesproken. Haar blazoen is schoon, meent Nol Willemsen, de partner van de in 2001 overleden actrice Sylvia Millecam.
Willemsen, die niet bij de uitspraak van de rechtbank was, zei vrijdagavond in het tv-programma Nova dat Jomanda wel het nodige te verwijten valt. ''Ze gaf ons de hoop dat er iets te gebeuren stond. Daar zijn wij te snel in meegegaan.''
Dat de rechtbank de beide alternatieve artsen die Millecam onder behandeling hebben gehad toen zij al kanker had, wel heeft veroordeeld, vindt Willemsen terecht. Zij zijn in zijn ogen beiden nalatig geweest.

Willemsen hoopt dat met het vonnis van de rechtbank het boek gesloten kan worden en dat er geen proces in hoger beroep volgt.

Geen opmerkingen:

 
Site Meter