dinsdag 16 juni 2009

Eerstelijnszorg

Al weer grieppatiënt in Nederland, gelukkig?

VWS meldde dat er een vierde grieppatiënt in Nederland is aangetroffen. Gelukkig maar, want anders wordt de door de critici verweten ‘overkill’ van het rijks vaccinatieprogramma pijnlijk zichtbaar. De RIVM deed er nog eens 6 bij. Totaal 10 dus. Drie zijn er reeds hersteld.

Meer euthanasiemeldingen bij toetsingscommissies

De regionale toetsingscommissies euthanasie hebben in 2008 2331 meldingen van levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding ontvangen.

Het aantal meldingen in 2008 ligt hoger dan in de voorgaande jaren (2120 meldingen in 2007 en 1923 meldingen in 2006). Het ging in 2146 gevallen om euthanasie, in 152 gevallen om hulp bij zelfdoding en 33 keer om een combinatie van beide.
De toetsingscommissies oordeelden in bijna alle gevallen dat de arts overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen heeft gehandeld. In 10 gevallen was dit niet zo. Deze zaken zijn doorgestuurd aan het College van procureurs-generaal en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.
Bij melding door de arts van levensbeëindiging op verzoek of hulp bij zelfdoding verstrekt de arts aan de gemeentelijk lijkschouwer een beredeneerd verslag dat is opgesteld volgens een modelverslag. Een nieuwe versie van dit modelverslag is per 1 juni 2009 voor de artsen beschikbaar.

Geen opmerkingen:

 
Site Meter