dinsdag 16 juni 2009

Instellingen Algemeen

Werk in de zorg voor 5000 werklozen

ActiZ en ABVAKABO FNV gaan de komende twee jaar 5.000 werkloze jongeren opleiden voor een baan in de zorg bij een verpleeg-, verzorgingshuis, de thuiszorg of kraamzorg. Ook gaan de organisaties nog eens 1.000 mensen van bedreigd werk naar werk in de zorg begeleiden. Als een van de grootste arbeidssectoren willen ActiZ en ABVAKABO FNV zo een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van de jeugdwerkloosheid

Salarissen zorgbestuurders beperkt


Bestuurders in de gezondheidszorg mogen maximaal 190.000 euro per jaar gaan verdienen.

Hier kan alleen een opslag van ten hoogste 30 procent bovenop komen voor bestuurders van zorginstellingen die aan een sterke marktwerking onderhevig zijn.
De organisaties van zorgdirecteuren (NVZD) en toezichthouders (NVTZ) zijn dat overeengekomen in hun nieuwe beloningscode die na goedkeuring van de leden in juli ingaat. Anders dan hun vorige code is deze niet adviserend, maar dwingend, aldus de twee partijen.
Die verhoging tot maximaal 245.000 euro kunnen alleen topmanagers van thuiszorgorganisatie en ziekenhuizen krijgen als zij een marktrisico van 100 procent lopen.
Interim-bestuurders mogen straks maximaal 332.500 euro verdienen en niet meer dan een jaar aanblijven.
De beloningscode past in het advies van de commissie Dijkstal voor beloningen van bestuurders in de semipublieke sector en lijkt conform de wensen van het kabinet. Minister Klink (Volksgezondheid, CDA) moet er zijn goedkeuring aan geven.
„Na al het overleg met Volksgezondheid, zou het mij verbazen als hij deze code afkeurt”, zegt Jan Aghina van de NVZD.

Kritiek op loon markgerichte zorgbestuurders

De extra beloning voor zorgbestuurders die leidinggeven aan een marktgerichte instelling, valt bij een groot deel van de Tweede Kamer in slechte aarde. Het CDA vindt de voorwaarden te onduidelijk, waardoor lonen toch weer kunnen gaan stijgen. De SP is tegen het extra belonen van marktwerking in de zorg.
Bestuurders in de publieke en semipublieke sector mogen bij een gedwongen ontslag maximaal één jaarsalaris meekrijgen. Alles wat bestuurders meer ontvangen, moeten ze terugbetalen.
Dat staat in een advies dat oud-politicus Hans Dijkstal onlangs heeft uitgebracht aan minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken. De regel wordt dat in hun contracten moet worden vermeld dat bestuurders elke ontslagvergoeding boven het jaarsalaris terugbetalen en dat mogelijke constructies om dit te ontduiken, wettelijk moeten worden verboden. De regeling zal gelden voor bestuurders in de publieke en semipublieke sector die meer dan 106.000 euro per jaar verdienen.

‘Cliënt centraal in AWBZ-zorg’

Staatssecretaris Bussemaker herhaalde bij de opening van het congres ‘Yes we care’ de bekende kreet, dat Zorgaanbieders zich meer richten op de wensen van de cliënten moeten richten. Ze introduceerde daarvoor de term cliëntvolgende bekostiging. De cliënt heeft de regie en kiest een aanbieder. Voor de aanbieders betekent dit: ‘geen cliënten, geen centen.’

Bussemaker herhaalde verder dat het toezicht op bestuurders zal worden verscherpt, met ‘echte afrekenbaarheid op de geleverde prestaties’. Aan de Professionals moet de motivatie worden teruggegeven. Zij vertelde er niet bij hoe dat gepaard kan gaan met drastische bezuinigingen.

UVIT in zee met commerciële Duitse keten

Zorg verzekeraar Univé-VGZ-IZA-Trias (UVIT) heeft een contract getekend met de Duitse Helios Klinieken, zodat de verzekerden gemakkelijk terecht kunnen in een van de tientallen ziekenhuizen van de Duitse, commerciële keten., zonder enige administratieve rompslomp. “Alles gaat rechtstreeks en vanzelf”.


College Sanering adviseerde behoud Meavita, maar NZa reageerde te laks

Het College Sanering Zorginstellingen (CSZ) maakte zich vorig jaar sterk voor instandhouding van Meavita als één concern. Volgens het CSZ waren de plannen om Meavita weer gezond te maken “realistisch” en was er “voldoende managerial power en veranderingsbereidheid”. De steunaanvraag is – anders dan was overeengekomen met VWS – in november door de NZa afgewezen.
Het CSZ vond overigens defusie geen passend antwoord op het probleem.

Geen opmerkingen:

 
Site Meter