dinsdag 28 juli 2009

Antroposofische (en Complementaire) Zorg

Wisselingen bij Antroz (ouderenzorg)

Antroz neemt per 1 juli 2009 afscheid van de heer J.J.A. Schmitz als voorzitter van de Raad van Toezicht. De heer drs. G. van Barneveld, reeds lid Raad van Toezicht sinds maart 2004, vervult per 1 juli 2009 de functie van voorzitter van de Raad van Toezicht. (Back in town). Er komen twee nieuwe leden van de RvT: de heer T. van der Meulen, afkomstig uit het bestuur van de ‘Verpleeg’-Zonnehuizen (vanuit de cliëntenraad) en mevrouw dr. J.P. Schermers MA. Mevrouw Schermers is momenteel lid van de Tweede Kamer voor de CDA-fractie. Zij ziet het bewaken van de kwaliteit in een gezondheidszorg waar marktwerking heerst, als een belangrijke uitdaging voor de komende tijd.
Er wordt een nieuwe locatiemanager voor het Leendert Meeshuis in Bilthoven gezocht.

Volop vacatures in de antroposofisch geïnspireerde zorg

Het Louis Bolk Instituut vraag een onderzoeker, speciaal op het gebied van de voeding/gezondheidszorg. Er zijn vacatures bij de Raphaëlstichting, bij de Lievegoedzorggroep en bij Zonnehuizen Kind en jeugd en bij Volwassenen, om alleen maar de drie grootste te noemen. Ook de NVaZ (Antroposofische zorgaanbieders) zoekt drie beleidssecretarissen, tengevolge van de voorgenomen herstructurering van het bureau.

Zwitserland voorbeeldland voor complementair

De Zwitserse bevolking heeft op 17 mei via een referendum in haar grond­wet laten vastleggen dat er rekening gehouden moet worden met de com­plementaire geneeskunde. Dit is, na jarenlange golfbewegingen in de erkenning van de complementaire geneeskunde in Zwitserland, "het begin van een blijvende paradigma- wisseling", aldus voorzitter Holliger van de Zwitserse patiëntenvereniging Anthrosana.
Het nieuwe grondwetsartikel waarover gestemd werd, luidt: "De Bond (= de Zwitserse staat — DS) en de kantons zorgen in het kader van hun bevoegd­heden voor het rekening houden met de complementaire geneeskunde." Dit werd mede bereikt door het platform "Forum Vrijheid in het Gezondheidswezen" (FFG), later omgedoopt tot "Forum voor Heelheidsgeneeskunde". Waarom kan zoiets niet in Nederland?

Complementaire opleidingen slaan in Engeland niet aan

In Groot-Brittannië tonen aspirant-studenten weinig interesse voor nieuwe studierich­tingen als 'complementary and alternative medicine'. Een aantal universiteiten heeft daardoor noodgedwongen een aantal complementaire opleidingen (o.a. kruidentherapie en homeopathie) geschrapt. Het was niet gelukt om de minimale doelstel­ling van twintig studenten per jaar te realiseren. (Bron: The Times Higher Education).

Geen opmerkingen:

 
Site Meter