dinsdag 1 september 2009

Gezondheid Ziekte en Therapie

Het helpt en het werkt

De ervaren antroposofische arts Bob Witsenburg heeft een helder en overzichtelijk leerboek geschreven over de antroposofische geneeskunst.

Het is een handzaam boek geworden, in eigen beheer uitgegeven, dat niet bedoeld is om buitenstaanders te overtuigen van het nut van de antroposofische benadering van ziekte en gezondheid. De doelgroep bestaat uit diegenen die er in de praktijk mee moeten leren werken en voor hen is Witsenburg een begenadigd schoolmeester. Het voordeel van het boek is dus dat het praktisch is gericht en de lezer ziekteverschijnselen leert beoordelen vanuit de antroposofische mensbenadering.

Aan het slot (p. 173) gaat de auteur in op het verschil tussen reguliere en alternatieve geneeswijzen met de volgende snedige samenvatting:“Zo doet in de medische wereld de volgende uitspraak over de alternatieve geneeswijzen de ronde: het helpt wel, maar het werkt niet. Het omgekeerde kan van veel in de reguliere geneeskunde worden gezegd: het werkt wel maar het helpt niet.” Witsenburg noemt daarbij veel voorbeelden van symptoombestrijding, die niet ingaat op de (biografische) oorzaak van de ziekte.

Het voordeel van het boek “Gezondheid, Ziekte en Therapie” is dat het wèl helpt en ook werkt. Zeker voor de studenten die het vak praktisch onder de knie willen krijgen, maar ook voor de geïnteresseerde leek. Jammer dat de layout hier en daar hapert en dat het typische alleen door antroposofen gebruikte lettertype is toegepast.
Het is te verkrijgen bij Bookshop, Hogeschool Leiden, voor € 19,50 (tel. 071-5188789).

Geen opmerkingen:

 
Site Meter