dinsdag 1 september 2009

Instellingen Algemeen

Heibel om grieppoli

De recent geopende grieppoli in het Slotervaartziekenhuis is in strijd met het beleid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
Dat bepaalde onlangs dat alleen risicogroepen nog getest mogen worden, terwijl op de grieppoli iedereen terecht kan. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LVH) stelt donderdag in de Volkskrant dat de poli mensen in gevaar kan brengen.

"Als mensen denken dat ze ziek zijn, moeten ze niet in de wachtkamer gaan zitten, maar moeten ze thuis blijven en de huisarts bellen", meldt de LVH in de krant. "Dat is om te voorkomen dat mensen elkaar besmetten."

Het ziekenhuis erkent het beleid te doorkruisen maar zegt dat patiënten zo snel mogelijk willen weten of ze de griep hebben. Zo'n veertig of vijftig mensen zouden de grieppoli al hebben bezocht. De kosten hiervan worden niet door zorgverzekeraars gedekt, maar zijn voor het ziekenhuis zelf.

Minister Ab Klink (Volksgezondheid) noemt donderdag in een reactie de grieppoli 'overbodig'. ,,Ik zou iedereen aanraden: bel de huisarts'', aldus Klink. Volgens hem is de 'grieppoli' overbodig, maar staat het iedereen wel vrij eigen initiatieven te nemen bij het bestrijden van de griep. De vereniging ZN kondigde aan de poli niet te vergoeden, maar dit verbod is in strijd met de geldende regels.

Leger des Heils

Het Leger des Heils wordt vrijwel geheel gefinancierd door de overheid.
In de afgelopen zes jaar liep het bedrag aan overheidssubsidies op van euro 122 mln in 2003 tot ruim euro 220 mln in 2008. Uit eigen fondsen haalt het leger 20 mln per jaar op.
De corebusiness van het Leger is de opvang van dak- en thuislozen. Naast de rijksoverheid dragen ook gemeenten bij aan deze opvang. De gemeentelijke subsidies liepen op van euro 43,2 mln in 2003 tot euro 51,2 mln in 2008. De provincies subsidieerden het Leger afgelopen jaar met bijna euro 41 mln. Dit geld is bedoeld voor de jeugdzorg. In 2003 bedroegen de provinciale subsidies euro 27 mln.
Marian Thieme is boos. Jammer voor haar, vindt ook de staatssecretaris.

Abortuspil verstoort zomerrust van politici

De overtijdbehandeling (vroege abortus, tussen 12 en 16 dagen nadat de vrouw ongesteld had moeten worden, die kan bestaan uit een pil of zuigcurettage) komt onder de abortuswet.
Tegen Women on Waves, die deze behandeling heeft aangeboden, is door de Inspectie aangifte gedaan. Het heeft ertoe geleid dat deze voorziening gestopt is.

Geen opmerkingen:

 
Site Meter