vrijdag 13 november 2009

Gehandicaptenzorg en GGZ

.
Rechter wijst bezwaren op korting GGZ af

De rechtsgang van GGZ Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) om de kortingsmaatregel in de GGZ tegen te houden, heeft niet mogen baten. De rechtbank in Den Haag heeft besloten dat de minister Ab Klink van VWS de GGZ volgend jaar met 3,5 procent mag korten.

GGZ Nederland en de NVvP vinden de kortingsmaatregel onaanvaardbaar en onredelijk. De organisaties verwachten dat de continuïteit van de GGZ in het geding komt en dat de patiënt gedupeerd wordt. Rutger Jan van der Gaag, bestuursvoorzitter van de NVvP, zei eerder: ‘Wij vinden de onderbouwing van de minister aangaande de kortingsmaatregel onrechtvaardig en zien ons als belangenbehartiger van de psychiatrie dan ook genoodzaakt hiertegen in beroep te gaan.’ De vereniging vindt dat de GGZ meer dan gemiddeld en niet in verhouding tot andere sectoren wordt gekort. De rechter vindt dit echter niet bewezen en stelt dat de Staat de vrijheid heeft ‘om de kosten van de gezondheidszorg te beteugelen, omdat kostenbeheersing een publieke, in de wetgeving verankerde taak is.’

CAO-akkoord

Er is sedert 5 oktober een akkoord over de CAO Gehandicaptenzorg 2009-2011. De lonen stijgen per 1 december 2009 met 1,5% en per 1 juli 2010 met 1%. Verder stijgt in twee stappen de eindejaarsuitkering met 1,1% naar 5,75% (0,5% in 2009 en 0,6% in 2010). Daarbovenop ontvangen werknemers eind dit jaar een eenmalige uitkering van 1,25%. Een belangrijk element uit het onderhandelingsresultaat is de afspraken over de modernisering van het levensfasebeleid. Hierdoor biedt de CAO meer mogelijkheden aan werknemers om werk en privé goed te combineren. Zodoende wordt een belangrijke stap gezet om de aantrekkelijkheid van de gehandicaptenzorg voor medewerkers van alle leeftijden te vergroten. Verlofregelingen, waar slechts bepaalde leeftijdsgroepen gebruik van mogen maken, worden vervangen door een persoonlijk budget levensfase (PBL). Iedere werknemer krijgt vanaf 2010 dit verlof, dat naar keuze direct of op langere termijn kan worden ingezet. In een periode van vier jaar groeit dit PBL van 20 naar 35 uur per jaar. Voor werknemers vanaf 45 jaar zijn overgangsmaatregelen afgesproken.

Ook andere leeftijdsafhankelijke (ontzie)regelingen vervallen per 2010, met uitzondering van de nachtdiensten. Medewerkers van 57 jaar en ouder mogen zelf bepalen of zij nachtdiensten willen draaien. Voor huidige gebruikers van de regeling geldt een garantieregeling. Op 29 oktober werd het akkoord aan de leden van de VGN ter instemming voorgelegd; vervolgens zal de formele ondertekening eind november kunnen plaatsvinden.

Geen opmerkingen:

 
Site Meter