vrijdag 13 november 2009

Ouderenzorg, verpleeg- en verzorgingshuizen

.
Eén op vijf ouderen gepest in verzorgingshuis

Twintig procent van de ouderen in verzorgingshuizen wordt weleens door medebewoners gepest. Dit varieert van iemand negeren en roddelen tot het uitsluiten van mensen bij activiteiten of gezamenlijke maaltijden, blijkens een onderzoek vanuit de Radboud Universiteit in Nijmegen.
Nieuwe bewoners in verzorgingshuizen moeten wennen aan de omgangsvormen en regels in de nieuwe woonomgeving. Onderzoekster Trompetter: ‘Als ze zomaar ergens in de eetzaal gaan zitten, worden ze verjaagd. Sommige bewoners blijken een eigen plek te claimen aan een tafel bij mensen met wie ze willen omgaan. Ze bakenen zo hun territorium af. Sommige ouderen krijgen zelfs in hun gezicht te horen dat ze niet welkom zijn in een groep. Dit kan leiden tot een isolement.’

Geen opmerkingen:

 
Site Meter