vrijdag 13 november 2009

Nieuwe vijfde herziene druk ‘Ontwikkelingsstoornissen bij kinderen’


Het in 1999 bij Uitgeverij Van Gorcum in Assen uitgekomen boek ‘Ontwikkelingsstoornissen bij kinderen’ (destijds ter gelegenheid van 75 jaar heilpedagogie) blijkt een onwaarschijnlijk succes. Tien jaar later is al de vijfde herziene druk verschenen!
In deze opnieuw herziene en uitgebreide uitgave van ‘Ontwikkelingsstoornissen bij kinderen. Medisch-pedagogische begleiding en behandeling’ worden ontwikkelingsproblemen vanuit een geïntegreerde medische, orthopedagogische en psychologische hoek benaderd. De auteurs, acht orthopedagogen/psychologen, zes artsen en een onderzoeker, zijn afkomstig uit de praktijk van een door de antroposofische menskunde geïnspireerde zorg aan kinderen. De inhoud is gebaseerd op een spirituele menskunde die een belangrijke waarde kan toevoegen aan de verstandelijk gehandicaptenzorg en de kinder- en jeugdpsychiatrie.
De 5e druk van “Ontwikkelingsstoornissen bij kinderen” is ten opzichte van de 4e druk uitgebreid met twee hoofdstukken, één over onderzoek naar kwaliteit van zorg en één over epilepsie; de andere hoofdstukken zijn aangepast en deels herschreven. Na een beschrijving van de kinderlijke ontwikkeling en ontwikkelingsopgaven waar ieder kind mee te maken krijgt, volgen methodische aspecten van de diagnostiek en van de begeleiding en behandeling. In dit tweede deel is nu ook een diagnostisch instrument opgenomen. In het derde en meest omvangrijke deel komen specifieke ontwikkelingsproblemen en -stoornissen aan de orde.

In de afgelopen jaren heeft “Ontwikkelingsstoornissen bij kinderen” zijn weg gevonden naar hulpverleners in de zorg voor kinderen met ontwikkelingsproblemen en -stoornissen. Het wordt als leerboek gebruikt in therapeutische en pedagogische opleidingen in de gezondheidszorg. Ook de 5e druk is van belang voor leerkrachten en voor studenten van pedagogische academies. Primair is de uitgave echter nog steeds bedoeld voor werkers in medische en agogische beroepen in de zorg.

M.H. Niemeijer, M. Gastkemper (red.), Ontwikkelingsstoornissen bij kinderen. Medisch-pedagogische begleiding en behandeling. 5e herziene druk. 2009. 284 p. d 36,50 - ISBN 978 90 232 4555 1

Deel 1 Algemeen
1 Schets van de kinderlijke ontwikkeling – Truida de Raaf
2 Het kleine kind – Edmond Schoorel
3 Het schoolkind – Christie Amons-Lievegoed
4 De adolescentie – Ad Dekkers en Henriette Dekkers-Appel

Deel 2 Methodiek
5 Diagnostiek – Martin Niemeijer
6 Constitutiebeelden – Martin Niemeijer
7 Begeleiding en behandeling – Martin Niemeijer
8 Kwaliteit van zorg, de weg van plan naar effect – Joop Hoekman en Martin Niemeijer

Deel 3 Specifiek
9 Psychische gezondheid en verstandelijke beperking – Truida de Raaf
10 Lichamelijke ontwikkelingsproblematiek – Aart van der Stel
11 Hechting – Marijke Bijloo
12 Leren en problemen met leren – Louise Berkhout
13 Autisme spectrumstoornissen – Marijke Bijloo
14 Aandachtstekort en hyperactiviteit, ADHD – Thea Giesen
15 Kindermishandeling – Hedy van Loon
16 Genetische en andere syndromen – Marga Hogenboom
17 Ernstige meervoudige beperkingen – Astrid van Zon en Martin Niemeijer
18 Epilepsie – Frans Kamps

Geen opmerkingen:

 
Site Meter