vrijdag 13 november 2009

Antroposofische (en complementaire) zorg


‘Verbinding’

Op 19 oktober vond de presentatie plaats van het boek De kunst van het zorgen (uitgeverij Garant, Antwerpen) van Karen Wuertz, begeleid door Hans Reinders van de Bernard Lievegoed Leerstoel aan de VU. Het boek laat met voorbeelden zien hoe begrippen als verbinding, wederkerigheid, lotsverbondenheid e.d. in de praktijk vormgegeven worden. Het onderzoek dat aan de studie ten grondslag ligt, is uitgevoerd in een woonhuis van Orion, een Camphill gemeenschap in Rotterdam. In de studie worden het bijzondere karakter van antroposofische zorgverlening en de waarde hiervan voor het voetlicht geplaatst.

Het antroposofisch therapeuticum kan extra subsidie verwerven

Per 2010 wil de minister van VWS de zorg voor diabetes, COPD, hartfalen en hart- en vaatziekten anders gaan bekostigen. Zorgverleners moeten daarop anticiperen. Voor het ZonMw-programma OP ÉÉN LIJN bracht het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) in kaart wat er al is aan samenwerkingsvormen en -verbanden. Huisartsen, fysiotherapeuten, andere eerstelijns zorgverleners en eerstelijnsorganisaties kunnen bij ZonMw subsidie aanvragen voor samenwerkingsprojecten. NIVEL-afdelingshoofd Dinny de Bakker: ‘Er is een enorme variëteit aan organisatorische samenwerkingsvormen in de eerste lijn. Geen gezondheidscentrum is hetzelfde. In het ene werken veel meer verschillende soorten hulpverleners dan in het andere.’ Kansen te over dus bij De Bakker.

Huisarts en homeopathie

Het overgrote deel van de huisartsen laat homeopathische middelen voor wat het is; vorig jaar schreef 16,9 procent van de artsen en behandelaars iets homeopathisch voor, terwijl twee decennia eerder veertig procent geregeld een alternatief recept uitschreef, dit blijkens een representatief onderzoek onder huisartsen en homeopathische behandelaars in de provincie Utrecht. Het onderzoeksartikel is geschreven door leden van stichting Skepsis, die alternatieve geneeswijzen aan kritisch onderzoek onderwerpt. Zij concluderen dat huisartsen eind jaren tachtig veel positiever tegenover homeopathie stonden dan vandaag de dag.

Homeopathische middelen worden in ruim de helft van de gevallen voorgeschreven op initiatief van de patiënt. Driekwart van zowel homeopathische als ‘gewone’ artsen vindt het niet belangrijk dat de patiënt hun visie op homeopathie kent. ‘Gewone’ en homeopathische huisartsen verschillen aanzienlijk van inzicht als het gaat om de vraag hoe geschikt ze een homeopathisch middel vinden bij verschillende klachten. Het verschil van inzicht is het grootst bij allergieën, maag-darmklachten, infectieziektes, hoge bloeddruk, ADHD, auto-immuunziekten en autisme.

Bewezen: Lichaam is instrument van de ziel

Mensen met pijnklachten voelen vaak al minder pijn zodra ze denken dat er iets aan hun kwaal gedaan wordt. Duitse onderzoekers hebben nu ontdekt dat ook het ruggenmerg bij dit placebo-effect betrokken is. Proefpersonen kregen een placebo, terwijl ze dachten dat het een pijnstiller was. Toch voelden ze minder pijn na een stevige pijnprikkel. Dat was niet louter een subjectieve ervaring. De activiteit in de zogeheten ‘dorsale hoorn’ van het ruggenmerg, die pijnprikkels naar de hersenen voert, was meetbaar minder, schreven de onderzoekers vrijdag in het wetenschappelijk tijdschrift Science.

Eerder bleek al dat bij het placebo-effect in de hersenen endorfinen, lichaamseigen pijnstillers, vrijkomen. Dat sluit echter niet uit dat ook de geleiding van pijnprikkels door het ruggenmerg verandert. Het is nog niet duidelijk welke de gevolgen zijn van deze inzichten voor homeopathische en antroposofische medicijnen, die door tegenstanders vaak als ‘placebo’ worden aangemerkt.

Geen opmerkingen:

 
Site Meter