vrijdag 13 november 2009

Algemeen nieuws

.
Nieuwe eed voor verzorgenden en verpleegkundigen

De beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) heeft een nieuwe eed opgesteld, die verpleegkundigen en verzorgenden uitspreken aan het einde van hun opleiding. In de nieuwe eed of gelofte staat dat de professional het beroep op een verantwoorde en betrouwbare wijze zal uitoefenen. Dit belooft de zorgverlener te doen volgens enkele normen en waarden. Bijvoorbeeld het goed verzorgen van de zorgvrager, het lijden verlichten en helpen om de best mogelijke kwaliteit van leven te realiseren. Of door zich in te zetten voor de bevordering van de volksgezondheid en het welzijn van de samenleving.

Zorgpremie maandelijks bijna tien euro duurder

Gezinnen moeten er rekening mee houden dat de zorgpremie volgend jaar honderd euro hoger uitvalt dan dit jaar. Zorgverzekeraars verhogen de basispremie met gemiddeld drie procent en de premies voor aanvullende verzekeringen met zes procent. Dat meldt de website verzekeringssite.nl.
De extra stijging is mede veroorzaakt door de recente, onverwachte verhoging van de solvabiliteitseisen van de zorgverzekeraars.

Half miljoen Nederlanders steunen apothekers

Meer dan een half miljoen Nederlanders hebben steun betuigd aan de protestactie van apothekers tegen bezuinigingen. De apothekers hadden de actie ‘Ik geef om zorg’ op touw gezet omdat ze zich verzetten tegen maatregelen van minister Klink en enkele verzekeraars. Zo worden alleen nog de goedkoopste medicijnen vergoed. De apothekers zeggen dat ze in financiële problemen komen. De tweede week van oktober stonden ze in speciale T-shirts in hun zaak en deelden folders uit aan klanten. Meer dan 500.000 mensen zetten hun handtekening op een speciaal medicijnzakje, bestemd voor de minister. De argumenten leverden de patiënten er niet bij.

IGZ en VWS willen regels medicijnreclame verscherpen

Het onderscheid tussen onafhankelijke informatie over gezondheid en reclame voor geneesmiddelen kan duidelijker worden. Volgens minister Klink zijn de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) al bezig te kijken of de regels scherper moeten, in reactie op een oproep van de Consumentenbond om zogeheten symptoomreclame te verbieden. De consumentenbond verzamelde bijna 20.000 handtekeningen tegen spotjes, waarin de fabrikanten van geneesmiddelen informatie geven over allerlei kwalen. De bedoeling is de consument naar de huisarts te krijgen, die dan medicijnen gaat voorschrijven. De farmaceuten proberen op deze manier hun producten aan de man te brengen, omdat reclame voor geneesmiddelen verboden is.

De farmaceutische industrie en medici zijn nog steeds te veel met elkaar verweven. Zo hebben de pillenfabrikanten nog ste
eds nauwe banden met medici en wetenschappers die de richtlijnen vaststelden die dokters gebruiken bij het voorschrijven van medicijnen. Dit blijkt uit onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

De inspectie onderzocht zes werkgroepen die richtlijnen ontwikkelen. Volgens de inspectie komt het voor dat de farmaceutische industrie aan ziekenhuizen geneesmiddelen in eerste instantie goedkoop aanbiedt om er voor te zorgen dat het geneesmiddel ‘in de markt’ wordt gezet en blijft. Hiermee is niet gegarandeerd dat patiënten het best passende medicijn krijgen. Als patiënten later het ziekenhuis verlaten, bestaat de kans dat het medicijn automatisch ook door huisartsen wordt voorgeschreven.
Inmiddels heeft minister Klink aangekondigd met wetgeving op deze punten te komen.

Proefdieren zinloos gefokt en gedood

In Nederland zijn vorig jaar 450.000 proefdieren zinloos gefokt en gedood. Ze waren gefokt voor de proefdierindustrie maar bleken overbodig te zijn, bijvoorbeeld omdat ze van het verkeerde geslacht waren.
Afgezien van het dierenleed, kost deze praktijk de proefdierindustrie minstens twee miljoen euro per jaar. De Vereniging Proefdiervrij wil dat het geld wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van proefdiervrije technieken.

‘Zwarte lijst’ medici op internet

Vanaf 20 oktober kan iedereen op internet nagaan welke zorgverleners geschorst zijn of uit hun beroep zijn gezet na een uitspraak van de tuchtrechter. Deze ‘zwarte lijst’ van zorgverleners is te bekijken op www.ribiz.nl en verschijnt binnenkort ook op www.kiesbeter.nl. Er is door toedoen van de lijst al een leraar ontslagen om zijn eerder seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Artsen met beroepsverbod blijven werken

Van de dertig artsen en psychologen die een beroepsverbod hebben gekregen, zijn er acht nog steeds actief in hun vakgebied. Ze werken in het alternatieve circuit. In 2011 is een wet voorzien die ook alternatieve genezers onder toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg plaatst. Als er misstanden worden geconstateerd, heeft de inspectie dan de bevoegdheid een praktijk te sluiten. Een woordvoerster van de minister benadrukt dat het daarmee nog steeds niet verboden is voor geschorste medici om als alternatief genezer aan de slag te gaan. ‘Er vindt geen registratie vooraf plaats. Pas als er meerdere klachten binnenkomen en de misstanden voldoende zijn bewezen, zal de inspectie ingrijpen.’

Geen opmerkingen:

 
Site Meter