vrijdag 13 november 2009

Ter lering en vermaak

.
NVZD-bestuur wil directeur Jan Aghina ontslaan

Vlak nadat het akkoord tot stand gekomen is tussen de NVTZ (de werkgevers instellingsdirecteuren) en de NVZD (de instellingsdirecteuren) – zie boven – poogt het NVZD-bestuur zijn directeur Jan Aghina te ontslaan. Veel leden van de NVZD reageren woedend en nemen het op voor de directeur, die hun ook bijstond wanneer ze persoonlijk in moeilijkheden waren gekomen.


N.B. Niet alle formuleringen zijn diepgaand overwogen. Eventuele tekortkomingen worden in een volgende aflevering gecorrigeerd.

Geen opmerkingen:

 
Site Meter