dinsdag 13 oktober 2009

De Digitale Verbreding, uitgave 11, van 13 oktober 2009


In deze uitgave veel nieuws. In de eerste plaats over onze eigen NVAZ. Maar daarnaast ook uit diverse instellingen, en het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg niet te vergeten. Huib van den Doel is weer paraat met een column, de aankondigingen van evenementen dit najaar ontbreken niet, net zo min als het strategisch nieuws uit de periode 7 september tot 2 oktober.

Van de redactie
– Column Huib van den Doel: Meer trek- en duwkracht in onze sector nodig
Van het bestuur
Nieuwbouw woon- en werkgemeenschap OlmenEs
Vijfde nieuwsbrief lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg
Grootscheepse aanpassingen gebouwen op Bronlaak
Opheffing SAIG

Aankondigingen:

Jubileumfeest Antroposofische Psychotherapie 17 oktober
Presentatie De kunst van het zorgen 19 oktober
Jubileumsymposium Edith Maryon College 12 november
Studiedag ethiek verstandelijk gehandicaptenzorg 20 november
Congres veroudering en dementie verstandelijk gehandicapten 26 november
Herfstcongres over ‘Kanker’ 27 en 28 november
Symposium lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg 18 december

Strategisch nieuws periode 7 sept. - 2 okt. 2009:

Antroposofische (en complementaire) zorg
Algemeen nieuws
Preventie/ epidemiologie
Eerstelijnszorg
Instellingen
Ouderenzorg, verpleeg- en verzorgingshuizen
Gehandicaptenzorg en GGZ
Internationaal
Ter lering en vermaak

Geen opmerkingen:

 
Site Meter