dinsdag 13 oktober 2009

Van de redactie


In de vorige uitgaven berichtten wij onder meer over de omvorming van de NVAZ naar een meer door de leden gedragen vereniging, met een slanker stimulerend en ondersteunend verenigingssecretariaat. In dat kader hebben twee concrete veranderingen in de afgelopen periode zich voltrokken.

In een brief aan leden en relaties heeft het bestuur van de NVAZ meegedeeld dat Adri Benschop de organisatie per 1 oktober als bureaudirecteur heeft verlaten. Dit houdt tevens in dat Adri Benschop geen deel meer uitmaakt van de redactie van De Digitale Verbreding.

Op 15 september is aan de leden een vooraankondiging gestuurd voor de eerste Algemene Ledenvergadering op dinsdag 24 november. Dit is vermeldenswaardig omdat het deel uitmaakt van de omvorming van de verenigingsstructuur, waarbij de Ledenraad wordt opgeheven en het verenigingsmodel met een Algemene Ledenvergadering als centraal orgaan wordt ingevoerd. In deze structuur zijn de leden – zonder tussenkomst – direct betrokken bij het vaststellen van jaarstukken, begroting, beleidsvoornemens en de benoeming van bestuursleden.

In deze vooraankondiging werd reeds melding gemaakt van het op handen zijnde vertrek van Adri Benschop. Tevens werd bericht dat een voorlopige voorziening kon worden getroffen door de bereidheid van Zonnehuizen om Maarten Michiel Mahler op detacheringbasis beschikbaar te stellen. Hij heeft zijn werkzaamheden als verenigingssecretaris a.i. inmiddels opgenomen. Daarmee heeft hij tevens de functie van hoofdredacteur van De Digitale Verbreding van Adri Benschop overgenomen.

De Digitale Verbreding zal voorlopig op bekende voet worden voortgezet, waarbij opnieuw een maandelijks verschijnen zal worden nagestreefd.

Geen opmerkingen:

 
Site Meter