woensdag 16 december 2009

Gehandicaptenzorg


CAO-accoord gehandicaptenzorg

Een ruime meerderheid (90 procent) van de leden van ABVAKABO FNV heeft ingestemd met het behaalde cao-resultaat voor de gehandicaptenzorg. Vrijdag 13 november heeft de vakbond de uitslag van de ledenraadpleging doorgegeven aan de werkgeversbranchevereniging in de gehandicaptenzorg in Nederland (VGN). De werkgevers zijn ook akkoord. Hiermee kan de uitvoering van het akkoord starten.

Het CAO-akkoord loopt van 1 januari 2009 tot 1 maart 2011. De werknemers ontvangen in december 2009 een eenmalige uitkering van 1,25 procent van het jaarsalaris. Daarnaast krijgen zij in december een structurele loonsverhoging van 1,5 procent en per 1 juli 2010 van 1 procent. De eindejaarsuitkering gaat ook omhoog; dit jaar met 0,5 procent en volgend jaar met 0,65 procent. Daarmee komt hij in totaal op 5,75 procent. Een belangrijke afspraak uit het akkoord is het jaarlijks vullen van een persoonlijk levensfasebudget. In 2010 ontvangt de werknemer 20 uur. Dat wordt in stappen van 5 uur opgebouwd tot 35 uur in 2013 en elk jaar daarna. Deze uren kan de werknemer naar eigen keuze opnemen.

Indicatiesysteem verregaand versoepeld

Mensen met een ernstige handicap hebben straks geen herindicatie meer nodig om voor zorg in aanmerking te komen. Ze krijgen één keer een indicatie en behouden die de rest van hun leven.

Dat is een van de maatregelen die staatssecretaris Bussemaker voorstelt om de indicatiestelling in de AWBZ-zorg te versoepelen voor mensen met een ernstige aandoening die niet zal verbeteren. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met een zware lichamelijke en verstandelijke handicap, ernstige dementie, Huntington, en kinderen met een ernstige (terminale) ziekte. De indicatie wordt alleen bijgesteld als de situatie van de cliënt verandert. De staatssecretaris stelt ook voor om per 2011 standaardindicaties in te voeren voor veelvoorkomende verzorging, bijvoorbeeld wondverzorging, sondevoeding en zwachtelen. De behandelend professional kan de standaardindicatie zelf geven en de zorg kan meteen beginnen. Dat scheelt tijd en een hoop papierwerk.

Verder wil Bussemaker zorgverleners een grotere rol geven in de indicatiestelling van hun eigen patiënten. Zij kennen hun patiënten het beste en kunnen een passend indicatieadvies opstellen. Het Centrum Indicatiestelling Zorg volgt het advies op en controleert steekproefsgewijs of het een juiste indicatie was. Het CIZ houdt daardoor tijd over voor complexe indicaties.

Geen opmerkingen:

 
Site Meter