woensdag 16 december 2009

GGZ


Onduidelijkheid over prestatie-indicatoren

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) bracht onlangs, samen met zes andere partijen, het rapport Visualisering Prestatie-indicatoren 2008 uit. De volgende stap naar meer transparantie van de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg.

De gids met de prestatie-indicatoren bestaat grotendeels uit pagina’s vol staafdiagrammen die per indicator, per instelling en per diagnosegroep weergeven hoe een instelling heeft gescoord. Bijvoorbeeld op de indicator ‘Oordeel cliënt over de verandering van de ernst van de problematiek’. Voor deze indicator scoort stichting Dimence uit Deventer heel goed: 83 procent van de cliënten vindt dat behandeling heeft geleid tot verbetering of stabilisatie van de klachten. Bij De Gelderse Roos in Wolfheze ligt dat percentage een stuk lager, op 54 procent.

De indicatoren zijn verdeeld over drie categorieën: effectiviteit, veiligheid en cliëntgerichtheid. Iedere categorie is weer verdeeld in een aantal deelindicatoren. Voor de categorie effectiviteit zijn dat – naast het oordeel van de cliënt over diens vooruitgang – onder meer indicatoren als verandering in het dagelijks leven, het percentage heropnamen en de gemiddelde opnameduur.

ZN heeft het rapport opgesteld samen met de Inspectie voor de Gezondheidszorg, het Landelijk Platform GGZ, MEER GGZ, het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP), de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN). Op de lijst ontbreekt GGZ Nederland. Dit geeft te denken. Een analyse van de strategische uitgangspunten van GGZ Nederland zou interessante kost opleveren voor bijscholingscursussen van directeuren en bestuurders.

Logeerhuizen met sluiting bedreigd

Diverse GGZ-logeerhuizen, bedoeld om de ouders van kinderen met een psychiatrische aandoening te ontlasten, moeten mogelijk volgend jaar hun deuren sluiten. Daarvoor waarschuwt branche-organisatie GGZ-Nederland. Vanaf volgend jaar maakt de klassieke AWBZ-bekostiging van de logeerhuizen plaats voor een nieuwe, functiegerichte bekostiging. Deze methodiek bevat een nieuwe regeling voor een verblijf dat korter is dan vier dagen, constateert GGZ-Nederland.

Geen opmerkingen:

 
Site Meter