woensdag 27 januari 2010

De relatie tussen opleiding, werkplaats en kwaliteit

.
Op de website van het Edith Maryon College (EMC) zijn drie documenten geplaatst, alle drie naar aanleiding van het jubileumsymposium op 12 november 2009 ter gelegenheid van 25 jaar erkenning van de opleidingen voor heilpedagogie en sociaaltherapie. Je komt daar via: ‘Bekijk verslagen en een impressie van het symposium’.

Het gaat om deze drie documenten:

Inleiding van het Symposium door drs. Bernard Heldt, directeur EMC
Lezing prof. dr. Hans Reinders, hoogleraar Bernard Lievegoed leerstoel VU: Verbinding als kernbegrip in de antroposofische zorg. Over de relatie tussen opleiding, werkplaats en kwaliteit.
Het boekje “Kijkrichting en inrichting”

De aanleiding tot dit symposium was het feit dat in 1984 de inspectie Beroepen en Opleidingen van het toenmalige ministerie van WVC de opleidingen voor heilpedagogie en sociaaltherapie heeft erkend als opleiding tot Verpleegkundige in de Zwakzinnigenzorg. Tegelijk was het doel van dit symposium om aan klanten, medewerkers en relaties de nieuwe opleidingsvisie te presenteren, waaraan twee jaar is gewerkt.

Directeur Bernard Heldt gaf in zijn inleiding een overzicht van de geschiedenis van het ontstaan van de opleidingen.

In het door haar geschreven boekje ‘Kijkrichting en inrichting’ beschrijft Erna Trouw de motieven die voor het EMC richting geven aan haar opleidingen: ontwikkelen – verbinden – verantwoorden – ondernemen.

Prof. dr. Hans Reinders, hoogleraar ethiek aan de VU en houder van de Bernard Lievegoed leerstoel, hield een interessante lezing over de relatie tussen opleiding, werkplaats en kwaliteit.

Geen opmerkingen:

 
Site Meter