woensdag 27 januari 2010

Overlijden Marijke Bijloo


Maandag 18 januari 2010 werd in Zonnehuizen een mail rondgestuurd met een schokkend bericht:

Vandaag ontvingen wij het droeve bericht dat onze zeer gewaardeerde collega, Marijke Bijloo, thuis is overleden. Marijke heeft eenendertig jaar bij Zonnehuizen gewerkt. Eén jaar als groepsleidster; een aantal jaren in leidinggevende functies als unitleidster en vervolgens als orthopedagoog binnen de poliklinieken. Vanuit die functie heeft Marijke Polikliniek Twee Stromen in Zutphen opgericht. Met haar liefde voor de kinderen, haar wijsheid en haar deskundigheid op regulier en antroposofisch gebied heeft zij deze polikliniek vormgegeven en geleid als hoofd behandeling. De antroposofie was voor Marijke een stralende inspiratiebron, die zij wist te vertalen in haar handelen en haar zijn op alle niveaus. Zij heeft deze rijkdom met velen van ons gedeeld, we hebben veel van haar mogen leren. Marijke wist als geen ander de verbinding te maken tussen Twee Stromen: de externe krachtenvelden en de spirituele inhoud van het werken met en voor de kinderen en hun omgeving. Met Marijke is een heel mooi en positief mens en een hele waardevolle collega heengegaan. We zullen haar inspiratie, warmte en bijzondere professionaliteit koesteren en waar mogelijk blijven verankeren. Onze gedachten gaan uit naar Sil Wallis, Marijke’s partner en haar dierbaren.

Mede namens Frans Broekhuizen en Hannie van Schutterhoef,
Naomi Schieman


Het bootje draagt
De moegestreden reizigster, over het water
Naar licht en inzicht, ver voorbij de horizon

En op de kade wuift de dankbaarheid, vaarwel
Koesterend, de warmte, rust, de liefde en wijze woorden
Die deze reizigster ons schenken kon

Solveig van Beuzekom

De uitvaartplechtigheid heeft plaatsgevonden op vrijdag 22 januari in Dieren.

Over de verschillende publicaties van Marijke Bijloo is meer te lezen op de weblog Antroposofie in de pers van 19 januari, waarin de thema’s waar zij zich in haar leven mee bezighield duidelijk tevoorschijn treden.

Geen opmerkingen:

 
Site Meter