woensdag 27 januari 2010

Verpleeg- en verzorgingshuizen


Vergrijzing


De stijging van de zorgkosten door de vergrijzing valt mee. De behoefte aan zorg zal minder snel toenemen dan eerder aangenomen. Ouderen van de toekomst zijn naar verwachting hoger opgeleid en gezonder dan de meeste ouderen van nu.

Dat staat in het rapport 'Vergrijzing, verpleging, verzorging' van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat recent is verschenen. Tot 2030 nemen de zorgkosten wel met ruim drie procent per jaar toe. Deze stijging is vooral te verklaren doordat de zorg duurder is geworden. Hoewel er meer ouderen komen, zullen zij relatief minder vaak een beroep doen op de zorg in verzorgings- en verpleeghuizen. De trend is dat ouderen langer thuis willen blijven wonen en dan thuiszorg nodig hebben. Over het algemeen is dit goedkoper dan in een tehuis wonen. Ouderen zijn over twintig jaar – als de vergrijzing zijn hoogtepunt bereikt – ook hoger opgeleid dan de huidige generatie. Dit heeft gevolgen voor de vraag naar zorg. Hoger opgeleiden met dezelfde klachten vragen om minder zorg dan laag opgeleiden.

In 2005 ontvingen bijna 600.000 zieken verpleging en verzorging. Twee derde van hen kreeg thuiszorg en een derde woonde in een tehuis. Toen werd bijna 10 miljard euro aan verpleging en verzorging uitgegeven, meer dan de helft van het totale budget voor langdurige zorg.

In de praktijk maken vooral alleenstaande vrouwen gebruik van de formele ouderenzorg zoals verpleeg- en verzorgingshuizen. Omdat de levensverwachting van mannen zal stijgen, wonen stellen straks langer bij elkaar en kunnen ze elkaar langer verzorgen. Ze zullen hierdoor minder snel op een tehuis zijn aangewezen.

Of de zorg voor ouderen die thuis blijven altijd voldoende is, is de vraag. 70 procent van de huisartsen komt geregeld schrijnende situaties tegen in de dagelijkse of medische zorg bij ouderen, bleek onlangs uit een enquête onder 900 huisartsen van het Nederlands Huisartsen Genootschap. Die koepel pleit voor een praktijkverpleegkundige gespecialiseerd in zorg voor ouderen.

Geen opmerkingen:

 
Site Meter