vrijdag 11 februari 2011

Bram Tjaden, ‘En nu U’


Bram Tjaden, ‘En nu U’, mindfulness en creativiteit in de verslavingszorg

Verslaving is een ernstig gedragsprobleem waarmee werkers in de geestelijke gezondheidszorg veelvuldig geconfronteerd worden. Er zijn in de loop der jaren allerlei vormen van behandeling ontwikkeld, van gedragstherapie tot medicatie. Uitval en terugval blijven echter een belangrijk probleem. In dit boek wordt een behandelmethode gepresenteerd die als een effectieve aanvulling op de bestaande behandelingen kan dienen. Hierbij wordt verslaving gezien als een menselijke crisis die niet alleen een hoop problemen en ellende veroorzaakt, maar die ‘zoals elke crisis’ ook het begin kan zijn van een reis die uiteindelijk naar nieuwe en onverwachte perspectieven leidt. Centraal in dit boek staan de verhalen van verslaafden en hun behandelaars. Die verhalen helpen de lezer verbinding te maken met de ontwikkeling die cliënten in de zogenoemde ‘Theorie U’ voor verslaafden of ontslavings-U doormaken. Deze ontslavings-U wordt hier uitgewerkt en blijkt een herkenbaar en inspirerend model te zijn waarmee behandelaars beter kunnen aansluiten bij de mensen om wie het gaat. Dit boek is geschreven voor behandelaars die in de GGZ met verslaving te maken hebben (bijvoorbeeld maatschappelijk werkers, (non-verbale) therapeuten, artsen en psychologen, en studenten die in opleiding zijn voor een van deze beroepen) en verkent op verhalende wijze de waarde van ‘Theory U’.

Geen opmerkingen:

 
Site Meter