vrijdag 11 februari 2011

Huib van de Doel, Via neoplatonisme op weg naar geneeskunst en zorg

Dr. Huib G. van de Doel, ‘Als de hemel is versleten, trekt u nieuwe kleren aan’

Via neoplatonisme op weg naar geneeskunst en zorg

Huib van den Doel is van huis uit filosoof, theoloog en letterkundige en werkte tientallen jaren in bestuursfuncties in de (antroposofische) gezondheidszorg. Wetenschappelijk bleef en blijft hij tot op heden productief met publicaties op het gebied van de kerkgeschiedenis, letterkunde, onderwijsvernieuwing, pedagogie en zorg. In zijn nieuwste studie met de titel ‘Als de hemel is versleten, trekt u nieuwe kleren aan’ neemt Van den Doel ons mee in een belangrijke periode die bepalend is geweest voor de richting die wetenschap en religie in de Nieuwe Tijd (15e eeuw en daarna) zijn gegaan. Lijnen worden getrokken van het neoplatonisme en hoe zich dit vanuit Rome in Noord-Europa verspreid heeft. De auteur beschrijft ook hoe Rudolf Steiner en de arts Ita Wegman ‘het neoplatoonse gedachtegoed getransformeerd hebben naar het werkgebied van geneeskunst en zorg.’

Geen opmerkingen:

 
Site Meter