vrijdag 11 februari 2011

Wil Uitgeest, ‘De binnenkant van blauw’


Wil Uitgeest, ‘De binnenkant van blauw’

Een onderzoek naar de dynamiek van blauw en de toepassing hiervan in de kunstzinnige therapie

Goethe gaat er in zijn kleurenleer van uit dat elke kleur een eigen dynamiek heeft, waar kunstenaars vaak intuïtief gebruik van maken. Van het blauw zegt hij bijvoorbeeld dat dit de neiging heeft om van de toeschouwer af te bewegen, terwijl het geel naar je toe komt. In dit boek wordt deze visie op kleur vergeleken met de in onze tijd veel algemenere opvatting dat kleurbeleving een puur subjectieve zaak is. Dit onderzoek mondt uit in een verrassende reis door het blauw, die langs een schat aan feitenmateriaal en ervaringsgegevens voert. Hierdoor kan de lezer uiteindelijk zelf ‘bewogen’ raken door de dynamiek die in deze kleur aanwezig is.

Wil Uitgeest is docent Kunstzinnige Therapie en lid van de Kenniskring van het Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg aan Hogeschool Leiden. Zij heeft een methodiek beschreven die een leidraad biedt voor kunstzinnige therapeuten in opleiding en voor diegenen die al in de zorgpraktijk aan het werk zijn. Het is tevens een eerste wetenschappelijke verantwoording van de methode waarmee de kunstzinnige therapie veelal werkt. Het boek maakt inzichtelijk wat de bijdrage van deze methode aan het onderzoek naar kleurkwaliteiten is. Ook is de zogenaamde fenomenologische methode van Goethe vruchtbaar gemaakt voor het werk van de kunstzinnig therapeut. Kortom... een bijdrage aan de discussie die in de gezondheidszorg aan het opkomen is over de rol van het professionele, klinische oordeel binnen de evidence-based medicine benadering.

Geen opmerkingen:

 
Site Meter