maandag 30 maart 2009

Algemeen Nieuws

Beperking zorgtoeslag en 1,2 miljard bezuiniging in de Gezondheidszorg

De belangrijkste bezuiniging in de zorg, is een forse beperking van de zorgtoeslag.
De uitgaven voor de zorgtoeslag zijn sterk toegenomen omdat de kosten van de gezondheidzorg harder groeien dan de econo­mie. In 2006 kostte de zorgtoe­slag de overheid nog 2,5 miljard euro, in 2009 is dat 4 miljard. Momenteel krijgen ruim 5 mil­joen huishoudens de compen­satie, 60 procent van het totaal. Zonder wijzigingen zou het tot 70 procent stijgen in 2010.

Klink moet nu bedenken hoe hij de zorgtoeslag aanpast. Pas dan worden de koopkrachtgevolgen duidelijk.
Ook zal Klink 1,2 mil­jard euro moeten besparen met andere maatregelen. Hij wil dat doen met een verdere liberalise­ring. Over de prijzen van de helft van alle behandelingen zouden ziekenhuizen vanaf 2011 moeten onderhandelen met zorgverze­keraars. Ook verwacht de minister dat huisartsen meer kunnen doen voor chronisch zieken zo­dat het beroep op dure medisch specialisten afneemt. Verder wil hij kijken of privaat kapitaal aan te trekken is door winstuitkerin­gen in de zorg toe te staan.

Onderhandelaarsresultaat cao gehandicaptenzorg van tafel?

CNV Publieke Zaak heeft laten weten het onderhandelaarsresultaat van de cao gehandicaptenzorg, inclusief 3% loonsverhoging, toch niet te tekenen. CNV PZ zei eerder tegen leden dat er garanties waren dat de oude rechten gehandhaafd bleven als er geen nieuwe regelingen tot stand zouden komen. Dit bleek echter niet te kloppen. Er waren acties gepland op 23 maart die door zouden gaan.

Echter, inmiddels is er een totaal-sociaal-akkoord met de vakbonden gesloten over de nullijn. Dus de 3% kan men vergeten!

Anonimiteit nadelig voor patiënt

Veel radiologen bestuderen en beoordelen vaak onderzoeksgegevens zonder dat zij de betreffende patiënt ooit hebben ontmoet. Om erachter te komen of dit effect heeft op hun beoordeling kregen vijftien radiologen, verbonden aan het Shaare Zedek Medisch Centrum in Jeruzalem, ruim driehonderd patiëntendossiers met daaraan extra toegevoegd een zeer recente, in het Centrum gemaakte foto van de patiënt. De groep radiologen vond tijdens het bestuderen van de scans in 81 gevallen afwijkingen.
Drie maanden later werd dit experiment herhaald met een andere groep radiologen. Zij kregen dezelfde dos­siers, maar dan zonder foto. Het aantal afwijkingen dat nu werd gesignaleerd was 16. (Bron: Medical News Today/2008/12/03)

Tranzo (UvT) en CZ onderzoeken effect leefstijlinterventies

Tranzo, het Wetenschappelijk Centrum op het gebied van Zorg en Welzijn van de Universiteit van Tilburg, is onlangs een samenwerkingsverband 'Preventie verzekerd' aangegaan met Zorgverzekeraar CZ.

In dit samenwerkingsverband onderzoeken praktijk en wetenschap samen het ontwikkelen en invoeren van interventies op het terrein van individuele preventie. CZ en Tranzo richten zich op de ontwikkeling, evaluatie en invoering van leefstijlinterventies bij personen met een hoog risico en mensen met een chronische aandoening. Nu het Ministerie van VWS meer individuele preventie binnen de Zorgverzekeringswet wil opnemen, heeft de verzekeraar meer ruimte om verzekerden een preventief aanbod te bieden.

Tranzo heeft als missie een brug te slaan tussen wetenschap en praktijk. In academische werkplaatsen werkt het centrum samen met (zorg)organisaties op het gebied van fundamenteel en toegepast onderzoek.

Dode patiënt is goedkoopste patiënt

Een Japanse arts heeft recent op een congres gesteld dat mensen zichzelf op vroege leeftijd dood moeten roken om het land een hoop kosten aan ouderenverzorging te besparen.

"Het is duidelijk dat de medische kosten aan ouderenzorg toenemen als iedereen stopt met roken. Het is beter als mensen veel roken en vroeg sterven" aldus de arts. In Japan rookt bijna 40 procent van de volwassen mannen en 12,9 procent van de vrouwen.

Geen opmerkingen:

 
Site Meter