dinsdag 28 juli 2009

Algemeen Nieuws

EU verzet zich tegen ruime grensoverschrijdende zorg

Nederland en veel andere EU-landen willen niet zomaar instemmen met een Brussels plan om patiënten makkelijker in een ander land een operatie of behandeling te laten ondergaan, als er in eigen land bijvoorbeeld een wachtlijst is. Overheden vrezen een toestroom van buitenlandse patiënten en buitensporige kosten. Ze willen daarom beperkingen instellen, zoals voorafgaande toestemming en uitsluiting van privéklinieken. Ook Nederland pleitte bij het beraad voor voorafgaande toestemming als een grensoverschrijdende behandeling zo lang duurt dat een overnachting nodig is. De nationale zorgstelsels mogen niet ondermijnd worden, zo wordt gesteld. Het CDA en de VVD namen een genuanceerd standpunt in en stemden op sommige onderdelen – tevergeefs – voor.

Tal van protesten bij voorgenomen bezuinigingen in de AWBZ

Waar veel initiatieven erop rekenden gebruik te kunnen maken van de ruime mogelijkheden die eens de AWBZ bood, komen deze nu in aanraking met afkalving van deze mogelijkheden.

Dit leidt tot talrijke protesten waarbij zelfs gedreigd wordt met mensenlevens. De grootste boosdoener is al een poosje het wegvallen van de ondersteunende begeleiding.
Op 2 juli debatteerde de Tweede Kamer met de staatssecretaris over de voortgang van de Pakketmaatregelen AWBZ. De VGN vroeg in een brief aan de Kamer specifieke aandacht in het debat voor de gevolgen voor de gehandicaptenzorg en de onterechte financiële gevolgen die nu ontstaan.

Stokpaardje ‘functionele bekostiging’ van stal gehaald

Minister Ab Klink van VWS verwacht blijkens een congrestoespraak op 3 juli dat na 2011 er meer keten-DBC’s ontstaan, maar alleen daar waar het nut heeft. Klink denkt hierbij aan de behandeling van depressie, artrose, obesitas, co- en multimorbiditeit. Ketenzorg is volgens hem een bittere noodzaak om de solidaire gezondheidszorg in Nederland in stand te kunnen houden.
“We verlaten de gedachte waarop ons zorgstelsel jarenlang was gebaseerd: geld betalen aan een ziekenhuis of een groep professionals. En we omarmen de gedachte waar ons zorgstelsel de komende jaren naar toe gaat: geld betalen voor een zorgplan, voor een complete behandeling. We gaan dus van het ‘wie’ naar het ‘wat’, aldus Klink.

Geen opmerkingen:

 
Site Meter