vrijdag 13 november 2009

Eerstelijnszorg

.
Bijna een derde verliest AWBZ-begeleiding

Van de mensen die recht hadden op AWBZ-begeleiding is 29 procent deze hulp kwijtgeraakt. Twee derde heeft de begeleiding behouden of zelf iets meer gekregen. Dat blijkt uit een tussenstand die staatssecretaris Jet Bussemaker (Volksgezondheid) onlangs gaf tijdens overleg met de Tweede Kamer. Vanaf 2009 is de begeleiding vanuit de volksverzekering AWBZ, bijvoorbeeld een boodschappendienst, alleen nog beschikbaar voor mensen die zich niet kunnen redden zonder deze hulp. De lichtere gevallen moeten zichzelf redden of ergens anders hulp zoeken. Voor 125.000 mensen wordt nog uitgezocht of ze, nu de AWBZ nieuwe strengere eisen stelt, nog recht hebben op de AWBZ-begeleiding. Voor 43.000 mensen is al duidelijk hoe de vlag erbij hangt. Overigens was het ook de verwachting dat ruim een kwart de begeleiding zou verliezen. (ANP)

Geen uitstel functionele bekostiging

Een vaste vergoeding per jaar voor de totale behandeling van een patiënt met suikerziekte. Minister Klink (Volksgezondheid) wil hiermee in 2010 gaan werken. Van Gerven (SP) vindt dat te snel, omdat volgens de huisartsen de zorgstandaarden daar nog niet op toe zijn gesneden. De minister wil echter niet van uitstel weten. Elke keer dat een arts iemand met een chronische ziekte behandelt, ontvangt hij daarvoor een aparte vergoeding. Vanaf 1 januari 2010 gaan de verzekeraars voor vier van deze aandoeningen, waaronder suikerziekte, met de artsen een vast bedrag per jaar afspreken voor de hele behandeling. Minister Klink denkt dat de patiënt door deze zogenaamde functionele bekostiging betere zorg krijgt en dat hij zo de kosten in de hand kan houden.

Waaraan moet de zorg voor een suikerpatiënt voldoen? Dit wordt geregeld in zogenaamde zorgstandaarden. Voor diabetes en hartfalen zijn die gereed, maar voor hart- en vaatziekten, chronische bronchitis en longemfyseem nog niet. De Kamer dringt er bij de minister op aan die standaarden snel en in goed overleg met de beroepsorganisaties vast te stellen.

Maar… de huisartsenkoepel NHG staakt de ontwikkeling van zorgstandaarden. Het NHG wil eerst de implementatie en evaluatie van de huidige Zorgstandaarden afwachten. Daarnaast stelt het NHG dat het ontbreekt aan heldere criteria voor de selectie van aandoeningen waarvoor een Zorgstandaard van toegevoegde waarde is. Verder is er nog geen procedure voor ontwikkeling, onderhoud en financiering van Zorgstandaarden die door het veld gedragen wordt. ‘We willen meer duidelijkheid over de uitgangspunten van de standaarden.’

Huisartsen oneens met kortingsvoorstel Klink

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) is het bovendien oneens met het voorstel voor de financiering van de huisartsenzorg in 2010 van minister Ab Klink (VWS). Klink had onlangs via een brief aan de LHV gemeld dat huisartsen alsnog worden gekort als zij volgend jaar de kosten voor geneesmiddelen onvoldoende weten te drukken. De LHV ziet deze plannen van minister Klink niet zitten. Zij hebben bezwaar tegen de bezuinigingen gekoppeld aan doelmatig voorschrijven van medicijnen en de invoering van zgn. keten-DBC’s (vaste diagnose-behandel-combinaties binnen de keten-zorg) zonder overgangsperiode. Een woordvoerster van de LHV liet weten dat de huisartsen ervan uit waren gegaan dat ook de ziekenhuizen mee zouden gaan helpen om de besparing van 127 miljoen, door goedkope medicijnen voor te schrijven, te halen. Nu zijn ze bang dat die opgave volledig op hun bordje ligt. Naar de mening van de LHV ligt de minister op ramkoers.

Huisarts wil geen praktijk in achterstandswijk

Het NIVEL (Ned. Instituut voor de Eerste Lijn) maakte recent registratiegegevens bekend over de voorkeuren van beginnende huisartsen. Vanaf 1 januari 2008 zochten ruim 480 pas afgestudeerde huisartsen een baan of eigen praktijk. Twee derde van hen was vrouw. Vooral zij willen parttime werken, bijna negentig procent. Toch wil ruim de helft van alle mannen ook parttime aan de slag, zo blijkt uit onderzoek in de huisartsenregistratie, die het NIVEL sinds 1970 bijhoudt. Ook bleek dat 40% van de huisartsen liever geen praktijk in een achterstandswijk start. Het NIVEL constateerde tevens dat de meeste huisartsen parttime willen werken, het liefst in een groepspraktijk op het verstedelijkte platteland.

Geen opmerkingen:

 
Site Meter