woensdag 16 december 2009

Eerstelijnszorg


Klink verkoopt 19 miljoen griepvaccins

Nederland gaat negentien miljoen vaccins tegen de Mexicaanse griep verkopen aan landen die een tekort hebben aan vaccins. Voor de zekerheid houdt Nederland een voorraad van 2,2 miljoen vaccins achter de hand. Klink heeft 34 miljoen doses van het vaccin ingekocht. Dit was genoeg om iedere Nederlander tweemaal in te kunnen enten tegen de Mexicaanse griep. Hoewel juichende berichten van de pers rolden over de grote opkomst, blijken er toch veel te veel vaccins zijn ingekocht. Een deel van het overschot kon Klink kwijt aan de idee ook kinderen te laten inenten, wat aanvankelijk niet de bedoeling was. Via een inhaalmanoeuvre in januari van de GGD’s die de inentingen doen, probeert men alsnog het ook daar ontstane overschot kwijt te raken.

HPV-vaccinatie opgenomen in het Rijks Vaccinatie Programma (RVP)

Er wordt wat afgespoten en gevaccineerd in ons land. Behalve de incidentele acties om te enten tegen Mexicaanse griep is er ook nog een Rijksvaccinatieprogramma (RVP). In de meeste gemeenten ontvangt ruim 90 procent van de kinderen (ongevraagd?) vaccinaties uit het RVP. Het recente RIVM-overzicht maakt duidelijk wat er gebeurt. Onze regering heeft ook bepaald dat vanaf 2010 de vaccinatie tegen baarmoederhalskanker (HPV-vaccinatie) bij meisjes van twaalf jaar standaard in het RVP wordt opgenomen.

Huisartsen versus minister

Huisartsen die 'bovengemiddelde inspanningen' verrichten worden vanaf 2011 extra beloond. Dat onderstreepte minister Klink op 12 november 2009 op het congres 'Eén Zorg ontketend' in Den Haag. De NZa verlaagt intussen de tarieven van de huisartsen per 1 januari 2010. Ondanks de maatregelen die in 2010 worden genomen om 1 miljard euro overschrijding te voorkomen, wil minister Klink de huisartsen ontzien. Vanaf 2011 blijft geld beschikbaar voor het belonen van huisartsen die nu reeds bovengemiddelde inspanningen verrichten voor hun patiënten. Loon naar de door de overheid voorgeschreven prestatie dus.

Aan de huisartsen wordt wel gevraagd 'een inspanning te leveren op het gebied van het doelmatig voorschrijven'. Klink ziet huisartsen zich in de toekomst steeds meer gaan specialiseren in het doen van therapeutische verrichtingen of zorg voor speciale groepen patiënten. Dit kan leiden tot minder doorverwijzingen. Ook daar wil de minister de huisartsen extra voor belonen.

Naast het uitzicht op extra beloningen, bezuinigt de minister vanaf 2010 jaarlijks 60 miljoen euro op de huisartsenzorg. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) vindt deze bezuiniging onaanvaardbaar en onverantwoord. Een groep huisartsen heeft uit onvrede met het beleid van minister Ab Klink van VWS een nieuwe beroepsvereniging opgericht. Volgens de artsen verenigd in de Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen (VvPH) heeft de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) de aangekondigde bezuinigingen niet kunnen voorkomen.

NZa dwingt apotheker tot contract


De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een apotheker gedwongen een contract te ondertekenen met een zorgverzekeraar, zo heeft de zorgautoriteit onlangs bekendgemaakt. De belangenorganisatie van apothekers KNMP is boos over de ingreep.

Als apothekers worden gedwongen een contract aan te gaan met een zorgverzekeraar, betekent dat het eind van de marktwerking, zegt de organisatie in een reactie. Die marktwerking is immers gebaseerd op het onderhandelen over het beste product voor de beste prijs.
De betrokken apotheker wilde het contract niet ondertekenen omdat hij het niet eens was over het aanbod van de verzekeraar. De NZa zegt hem gedwongen te hebben omdat er in de omgeving van de apotheek geen andere was. De zorgverzekeraar kon dus niet met een concurrent van de apotheker in zee gaan.

Geen opmerkingen:

 
Site Meter