woensdag 16 december 2009

Algemeen


ZorgkaartNederland.nl gelanceerd


Zorgverleners en zorginstellingen zoeken, vinden en waarderen. Daar draait het om bij de nieuwe website ZorgkaartNederland.nl die op 1 december 2009, live is gegaan. Met de introductie van ZorgkaartNederland wordt een groot aantal Nederlandse zorgverleners en zorgaanbieders centraal gepresenteerd. ZorgkaartNederland.nl is een initiatief van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) en Bohn Stafleu van Loghum, uitgeverij voor de gezondheidszorg.

Helft bevolking heeft chronische ziekte

Bijna de helft van de Nederlandse bevolking lijdt aan een chronische ziekte. Het aantal neemt toe met de leeftijd. Van de mensen ouder dan 65 jaar heeft de helft twee of meer van dit soort langdurige, hardnekkige ziektes. Dat blijkt uit recent gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Chronische gewrichtsontsteking, beroerte, hartaandoeningen en vernauwing van de bloedvaten komen het meest voor in combinatie met andere ziektes. Deze aandoeningen treffen vooral ouderen. Jongeren en mensen van middelbare leeftijd hebben vaker last van eczeem, astma of migraine.

Chronische aandoeningen gaan vaak gepaard met andere ziektes. Van de bevolking kampt zes procent zelfs met vier of meer chronische ziektes. Bij 75-plussers heeft nog maar een vijfde geen chronische ziekte. Nederlanders hebben het meest last van migraine. Eén op de acht kampt met deze vorm van hoofdpijn. Ook hoge bloeddruk en gewrichtsslijtage komen vaak voor. De aard van de ziektes verschilt per laag van de bevolking. Zo hebben mannen het vaakst last van hoge bloeddruk of een rugaandoening; migraine komt op de derde plaats. Van deze hoofdpijnaanvallen hebben vooral jongens en mannen tussen de 15 en 44 jaar last.

Onder de 65-plussers kampt meer dan een kwart met hoge bloeddruk. Migraine staat ook bij vrouwen van middelbare leeftijd op nummer één van meest voorkomende chronische aandoeningen. Het lijkt dus maatschappelijk noodzakelijk, dat er bezuinigd worden op de stijgende kosten voor chronisch zieken.

Er valt nog veel te leren bij ketenzorg

Om de kwaliteit van de zorg voor patiënten met een chronische ziekte te verbeteren en de kosten te beheersen wordt per 1 januari 2010 integrale bekostiging ingevoerd. Deze nieuwe bekostigingssystematiek wordt als eerst van kracht voor de chronische ziektebeelden diabetes en CVR (cardiovasculair risicomanagement). Naar verwachting volgen vanaf medio 2010 COPD en vanaf 2011 hartfalen. Als gevolg van de invoering zullen zorgprofessionals in de eerste en tweede lijn moeten gaan samenwerken in een zogenaamde 'zorgketen'.

De meerderheid van de zorgprofessionals is nog onvoldoende bekend met en voorbereid op de Onderzoek waar onder meer huisartsen, fysiotherapeuten en apothekers aan deelnamen, wijst uit dat men onvoldoende bekend is met de nieuwe bekostigingssystematiek, de consequenties niet kan overzien en niet overtuigd is van het nut en de noodzaak. Bijna tweederde van de ondervraagde zorgprofessionals (62%) geeft aan op dit moment niet of niet zo bekend te zijn met de invoering van integrale bekostiging. Van diegenen die aangeven hiermee wel goed bekend te zijn (38%), heeft 62 procent geen helder beeld van de consequenties voor hun eigen situatie. Slechts 15 procent van de ondervraagde zorgprofessionals is goed bekend met de nieuwe bekostigingssystematiek én heeft een helder beeld van de consequenties. Een kleine groep – 8 procent – van de ondervraagde zorgprofessionals heeft op dit moment concrete stappen ondernomen om zich voor te bereiden op de invoering van integrale bekostiging. Van diegenen die nog niet zo bekend zijn met integrale bekostiging, geeft 41% aan niet te weten of, en zo ja, welke stappen er genomen zouden moeten worden.

Zorginstellingen besteden 1,7 miljard euro aan ict

Zorginstellingen besteden gemiddeld 3,2 procent van hun omzet aan ict. Dat is in totaal 1,7 miljard euro. Dat blijkt uit een onderzoek naar ict-kosten dat M&I Partners heeft uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS.

De apotheken geven het minst uit: 1,4 procent van hun omzet, de verpleeg- en verzorgingshuizen komen niet verder dan 2,2 procent en de verstandelijk gehandicaptenzorg komen uit op 2,4 procent. De GGZ en de huisartsen vormen daarmee de middenmoot met respectievelijk 3,3 en 3,6 procent.

Geen opmerkingen:

 
Site Meter