woensdag 27 januari 2010

Antroposofische (en complementaire) zorg


Is complementaire zorg verwerpelijk?

Stel je voor dat de overheid de complementaire zorg zou verwerpen op inhoudelijke gronden. Financieel schiet men daar niets mee op; in tegendeel: de complementaire zorg is veel goedkoper dan de reguliere, en wordt bovendien uit de aanvullende verzekeringen betaald. Nu zijn er veel cliënten die de naam complementair eer aandoen, door naast complementaire zorg veel reguliere zorg voor dezelfde kwalen of tekorten te consumeren, zodat er geen sprake is van een echte bezuiniging. Alleen daar waar complementaire zorg in de plaats treedt van reguliere, kan er bezuinigd worden. Maar er zijn neveneffecten: mensen die veel complementair gebruiken, zijn over het algemeen bewustere mensen, die preciezer en gewetensvoller omgaan met ziekte en gezondheid. ‘Zij zullen in de laatste fase van hun leven voor geen tonnen aan hun lijf versleutelen ten bate van het medisch-dom, maar kiezen voor aanvaarding van de eindigheid.’ (St. Hoofd-Hart-Handen, Voorthuizen, eens het dorp van de zomerkampen voor jonge antroposofen.)

Sterke relatie landbouwgif en schimmelresistentie bij de mens

Het bewijs wordt steeds sterker dat schimmelbestrijdingsmiddelen (fungiciden) in de landbouw resistentie van schimmels bij de mens veroorzaken. Dat stellen onderzoekers van het UMC St Radboud in een artikel in The Lancet Infectious Diseases. Sinds de eerste meldingen in 2000, is het percentage resistente Aspergillus-schimmels gestegen van één naar zes procent in 2007. Bij mensen met een verzwakte afweer kunnen resistente schimmels levensbedreigende longinfecties veroorzaken. In medische kringen wordt al enkele jaren een discussie gevoerd over de oorzaak van die multiresistentie. Wat is het drijvende mechanisme erachter en waarom stijgt het aantal resistente schimmels sinds 2000 steeds verder? Gebruiken medici teveel medicijnen (azolen) tegen de schimmels, waardoor resistentie in de patiënt zelf ontstaat? Of speelt grootschalig gebruik van fungiciden (triazolen, schimmelbestrijdingsmiddelen) in land-, tuin- en wijnbouw een centrale rol? In 2004 gebruikten medici in Nederland ongeveer 400 kilo azolen en werd in de landbouw ongeveer 130.000 kilo omgezet.

Geen opmerkingen:

 
Site Meter