woensdag 27 januari 2010

Algemeen/preventie


CDA wil zorgkosten met zes miljard drukken


Inkrimping van de AWBZ, versterking van het profijtbeginsel, beperking door ketenzorg, productiviteitsverhoging door slimmer bouwen en denken vanuit de patiënt, en door hogere eigen bijdragen: dit zijn enkele van de maatregelen waarmee het wetenschappelijk instituut van het CDA zes miljard euro wil binnenhalen aan bezuinigingen in de zorg. De bezuinigings-voorstellen maken deel uit van een breder pakket van maatregelen dat volgens het CDA nodig is om de overheidsfinanciën op orde te krijgen. In het rapport ‘Op weg naar houdbare overheidsfinanciën’ becijfert het wetenschappelijke instituut dat de overheid de komende jaren 36 miljard euro moet bezuinigen.

Nederland zegt meer ‘Ja’ tegen orgaandonatie

Het aantal registraties voor orgaandonatie is in de afgelopen maanden verdrievoudigd. Bijna 90% van de mensen die zich sinds de start van de campagne hebben geregistreerd via www.jaofnee.nl, zegt ‘Ja’. Waar de maanden oktober en november doorgaans goed zijn voor circa 10.000 nieuwe registraties, hebben nu 30.000 mensen hun keuze vastgelegd.

‘Hogere premies bij risicovol gedrag'

Het College voor Zorgverzekeringen (opvolger van de Ziekenfondsraad) wil een oude discussie nieuw leven inblazen: moet je de schade, die mensen zichzelf bewust toebrengen, volledig blijven verzekeren?

Het is bekend dat de leefstijl van mensen de gezondheid kan schaden. Iemand met COPD bijvoorbeeld, die stug blijft doorroken. Of iemand met obesitas. Sommige dingen zijn zo duidelijk dat je zou zeggen: 'eigen schuld, dikke bult'. Moet je de schade die mensen zichzelf toebrengen volledig blijven verzekeren? Dat is natuurlijk een lastige discussie, die destijds ook met veel emotie is gevoerd in de sociale zekerheid. Maar de discussie kan uiteindelijk ook bijdragen aan een groter maatschappelijk draagvlak onder ons zorgstelsel, dat tenslotte betaalbaar moet blijven.

Nieuwe campagne voor ’meidenprik’

Na de geflopte vaccinatieronde baarmoederhalskanker (slechts de helft van de doelgroep kwam opdagen) komt er een nieuwe actie, want de directeur van het RIVM Roel Coutinho is zijn gezag kwijt en wil dit terugwinnen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft een marketingbureau in de arm genomen om meer animo te kweken voor de ’meidenprik’ tegen baarmoeder-halskanker. Die legt in de campagne veel emoties, en schermt met individuele ziektegevallen.

Geen opmerkingen:

 
Site Meter