woensdag 27 januari 2010

Eerstelijnszorg


Huisartsen weren zich tegen plannen Klink


Huisartsen gaan patiënten met een herhaalrecept voor patentgeneesmiddelen dat door de tweede lijn is voorgeschreven, terugverwijzen naar de specialist. Op 1 januari 2010 gaat dit beleid in. Deze maatregel komt voort uit onvrede over de bezuiniging van 60 miljoen euro per 1 januari en de dreiging dat daarbovenop nog maximaal 127 miljoen kan volgen. De Consumentenbond vindt het onaanvaardbaar dat deze ruzie over de rug van nietsvermoedende patiënten wordt uitgevochten.

Apothekers krijgen meer geld

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) geeft apothekers toestemming de tarieven te verhogen, zo heeft de organisatie recent bekendgemaakt. Volgens de NZa is de stijging van de tarieven met 9 procent nodig om het inkomen van de apothekers op peil te houden. De apothekers mogen nu € 7,91 i.p.v. € 7,28 rekenen per eenheid geleverde zorg. Als de apothekers afspraken maken met de zorgverzekeraars over verbetering van de kwaliteit van de zorg, mogen ze zelfs nog iets meer in rekening brengen.

Apothekers klagen sinds enkele jaren steen en been omdat de overheid hen heeft gedwongen alleen nog de goedkoopste variant van een bepaald medicijn aan klanten te leveren. De apothekers lopen hierdoor grote sommen geld mis en zeggen failliet te gaan. Ze zien in de tariefsverhoging een erkenning van hun geldprobleem, zo hebben ze laten weten. (ANP)

VNG: half miljard zorgpremie naar gemeenten

Zeker een half miljard euro per jaar aan AWBZ- en zorgpremies moet naar gemeenten, die daarmee hulp aan vooral ouderen kunnen financieren. Die blijven dan langer zelfstandig en hoeven minder een beroep te doen op dure zorg. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een voorstel daarvoor gedaan aan het ministerie van Volksgezondheid.

Wmo-aanbieders raken dieper in het rood

Negen van de tien instellingen die in de Wmo actief zijn, draaien verlies op deze Wmo-activiteiten. Dat constateert accountantsbureau PricewaterhouseCoopers in de sectoranalyse Healthcare over 2008. De omzet in de Wmo-sector is met 50 miljoen euro gedaald van 760 miljoen euro naar 710 miljoen euro. Relatief gezien is het negatief resultaat gezakt van bijna 6,9 naar 7,9 procent van de omzet. Evenals vorig jaar maakt meer dan negentig procent van de instellingen een verlies op de Wmo. Als oorzaken voor de dalende omzet noemt PwC de lagere indicaties en het afstoten van activiteiten op het gebied van huishoudelijke verzorging.

De teledokter

Zorginstellingen zien de professional over het hoofd bij de introductie van zorg op afstand. De mogelijkheden van digitale zorgverlening worden daardoor onvoldoende benut. Dat concludeert het Nationaal Instituut voor ICT in de Zorg (Nictiz), blijkens het rapport ‘Zorg op afstand, het perspectief van de zorgprofessional in de langdurige zorg’. Het Nictiz constateert dat instellingen wel oog hebben voor het culturele aspect van zorginnovatie, maar onvoldoende rekening houden met de praktische kant van de zaak, met name waar het de noden van de professionals betreft. ‘Zorginstellingen en landelijke brancheverenigingen besteden veel aandacht aan de noodzakelijke cultuuromslag’, aldus het Nictiz. ‘Maar zorgprofessionals ervaren soms dat zij te weinig tijd hebben om de veranderingen door te voeren.’

Geen opmerkingen:

 
Site Meter