woensdag 27 januari 2010

De Digitale Verbreding, uitgave 14, van 27 januari 2010


Dit nieuwe jaar, dat nu al bijna een maand oud is, beginnen we met nummer 14 van De Digitale Verbreding. Hierin een uitvoerig verslag van het zeer succesvolle symposium van het Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg aan Hogeschool Leiden op 18 december 2009. We nemen afscheid van onze redacteur Huib van den Doel die zijn werkzaamheden voor De Digitale Verbreding heeft beëindigd en kijken met hem terug op zijn bijdrage aan de antroposofische gezondheidszorg.

Helaas hebben we onverwacht en veel te vroeg afscheid moeten nemen van Marijke Bijloo, lange tijd voorzitter van de onderzoeksgroep van het Heilpedagogisch Verbond, die op 18 januari in Zutphen overleed. We besteden opnieuw aandacht aan het jubileumsymposium van het Edith Maryon College en aan een nieuw tijdschrift, ‘De Edithie’, met veel nieuws van dit opleidingscentrum. Enkele korte berichten en het strategisch nieuws van december, het laatste dat Huib van den Doel heeft verzorgd, completeren deze veertiende uitgave van De Digitale Verbreding.

Nu met nieuwe functie: om De Digitale Verbreding nr. 14 te kunnen printen, klik hier voor een pdf-document van deze uitgave.

Laatste nieuws: zaterdag 6 februari presentatie van twee nieuwe boeken afkomstig uit de antroposofische gezondheidszorg: Dementie door Jan Pieter van der Steen, en Uitwendige therapieën door Ina Emous-van der Kooij e.a. Zie ook op de Agenda van de NVAZ.

Inhoud De Digitale Verbreding nr. 14

Verslag symposium 2009 Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg
Afscheid van redacteur Huib van den Doel
Overlijden Marijke Bijloo
De Edithie nr. 1 van januari 2010 verschenen
De relatie tussen opleiding, werkplaats en kwaliteit
Fusie Amerpoort en Christophorus voltooid
1 miljoen handtekeningen voor Eliant

Strategisch nieuws december 2009

Antroposofische (en complementaire) zorg
Algemeen/preventie
Eerstelijnszorg
Algemeen instellingen
Verpleeg- en verzorgingshuizen
Gehandicaptenzorg
GGZ
Ter lering en vermaak

Geen opmerkingen:

 
Site Meter